ΟΟΣΑ-DAC

Έκδοση επί Θεμάτων Διακυβέρνησης για Εξειδικευμένα Στελέχη: Εναλλακτικές Ιδέες και Πρακτικές

Το Δίκτυο της DAC/ΟΟΣΑ για τη Διακυβέρνηση (GovNet) αποτελεί ένα φόρουμ για εξειδικευμένα στελέχη από τις υπηρεσίες αναπτυξιακής συνεργασίας των χωρών μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC). Ο στόχος του GovNet είναι να προωθήσει τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων και την έρευνα, ώστε να ενισχυθούν καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα διακυβέρνησης και θεσμικής ανάπτυξης. Για το […]

Έκδοση επί Θεμάτων Διακυβέρνησης για Εξειδικευμένα Στελέχη: Εναλλακτικές Ιδέες και Πρακτικές Read More »

Πολιτικές για την Eυημερία των Nέων στις Aναπτυσσόμενες Xώρες – Youth Inclusion Project

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι νέοι αντιμετωπίζουν ουσιαστικές προκλήσεις στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την συμμετοχή τους στα κοινά. Ορισμένα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι διασυνδέονται με την περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση ή στους χρηματοδοτικούς πόρους ή στην έλλειψη ευκαιριών. Ωστόσο, η ευημερία και η ένταξη των νέων θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα,

Πολιτικές για την Eυημερία των Nέων στις Aναπτυσσόμενες Xώρες – Youth Inclusion Project Read More »

Έκδοση OOΣΑ Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018: Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες

Η Έκδοση του ΟΟΣΑ για τη «Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD) παρουσιάζει  τρόπους με τους οποίους ολοκληρωμένες πολιτικές, σε συνδυασμό με κατάλληλους θεσμικούς μηχανισμούς, συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών. Η  κύρια θεματική του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το 2018 (United Nations High-level

Έκδοση OOΣΑ Συνοχή Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018: Μετασχηματισμός προς Βιώσιμες και Ανθεκτικές Κοινωνίες Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ «Άτλας της Σαχάρας-Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια» («An Atlas of the Sahara-Sahel – Geography, Economics and Security»)

O ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτη με θέμα «Άτλας της Σαχάρας -Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια», με στόχο να συμβάλει στην σταθεροποίηση και ειρήνη, ενθαρρύνοντας σχετικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS (Οικονομική Κοινότητα των Δυτικών Αφρικανικών Κρατών). Η μελέτη επικεντρώνεται σε ανάλυση των περιφερειακών ζητημάτων ασφάλειας (μεταναστευτικές ροές,

Έκδοση ΟΟΣΑ «Άτλας της Σαχάρας-Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια» («An Atlas of the Sahara-Sahel – Geography, Economics and Security») Read More »

Προσωρινά Στοιχεία Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας Έτους 2017

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee-DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 9 Απριλίου 2018 τα προσωρινά στοιχεία που αφορούν στην παροχή της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας  (Official Development Assistance- ODΑ) των κρατών μελών της. ΕΛΛΑΔΑΣύμφωνα με τα στοιχεία, η καθαρή Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδας το έτος 2017 ανήλθε στα 317 εκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που

Προσωρινά Στοιχεία Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας Έτους 2017 Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία (Policy Coherence for Sustainable Development 2017 Eradicating Poverty and Promoting Prosperity) »

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία» Η Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Policy Coherence for Sustainable Development – PCSD) ενσωματώνεται στον Υποστόχο 17.14 (Ατζέντα 2030) ως διατομεακό μέσο εφαρμογής, το οποίο διατρέχει τους θεσμικούς μηχανισμούς, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτικών καθώς

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία (Policy Coherence for Sustainable Development 2017 Eradicating Poverty and Promoting Prosperity) » Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ/ΠΟΕ “Aid for Trade at a Glance 2017 – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development”

Η παρούσα κοινή έκδοση ΟΟΣΑ και Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με τη συμβολή και άλλων οργανισμών, κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Αξιολόγησης 2017 για την Στήριξη του Εμπορίου “Global Review 2017 of Aid for Trade – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development”, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη,  στις 11-13 Ιουλίου 2017. Η έκδοση

Έκδοση ΟΟΣΑ/ΠΟΕ “Aid for Trade at a Glance 2017 – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development” Read More »

«Διευκρινίσεις» της DAC/ΟΟΣΑ επί των οδηγιών υποβολής στατιστικών στοιχείων ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών

Οι «Διευκρινίσεις» (“Clarifications”) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ επί των Οδηγιών για την υποβολή στατιστικών στοιχείων (statistical reporting Directives) ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών (in-donor refugee costs) υιοθετήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2017, κατά την Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (High-Level Meeting) της DAC. Οι «Διευκρινίσεις» αναφέρονται

«Διευκρινίσεις» της DAC/ΟΟΣΑ επί των οδηγιών υποβολής στατιστικών στοιχείων ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών Read More »

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Αναπτυξιακή Συνεργασία – Στατιστικά στοιχεία της Ανάπτυξης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ (Development Co-operation Report 2017 – Data for Development)

Η Ετήσια Έκθεση έτους 2017 του Προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και ανάλυση των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας κάθε χώρας (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια) καθώς και επισκόπηση των τάσεων και των θεματικών που απασχολούν την κοινότητα αναπτυξιακής συνεργασίας. http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report_20747721

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Αναπτυξιακή Συνεργασία – Στατιστικά στοιχεία της Ανάπτυξης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ (Development Co-operation Report 2017 – Data for Development) Read More »

Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια”

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση με επιτυχημένες περιπτώσεις (case studies) αναπτυξιακής βοήθειας στους τομείς των συγκρούσεων, ειρήνης και ασφάλειας, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που συγχρηματοδότησε η Ελλάδα στο Αφγανιστάν, Κεντρική-Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Σχετικοί ιστότοποι: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC(2017)22/FINAL/en/pdf http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-48.htm http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-49.htm

Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια” Read More »

Scroll to Top