Z΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

H Z΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής υπό τον διεθνή τίτλο «HELLENIC AID» αποτελεί τον εθνικό αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό μηχανισμό και φορέα σχεδιασμού και διαμόρφωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προαγωγή, διαχείριση και εκτέλεση της εθνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Ειδικότερα είναι αρμόδια για:

Την υποβολή στον Υπουργό Εξωτερικών του Τετραετούς Εθνικού Προγράμματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Τη διαχείριση των πιστώσεων της αναπτυξιακής συνεργασίας που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ως και πόρων ή δωρεών που της μεταβιβάζονται από υπουργεία, οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας.
Την εισήγηση για τη Σύναψη Συμφωνιών Συνεισφοράς και Μνημονίων Συνεργασίας, στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
Την εκπροσώπηση του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας/DAC του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών και διασκέψεων, παγκόσμιων ή περιφερειακών, διεθνών ταμείων και αναπτυξιακών τραπεζών, που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη.
Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της αναπτυξιακής συνεργασίας, τη συμπληρωματικότητα των δράσεων και έργων και τη συνοχή των πολιτικών των επί μέρους εθνικών πολιτικών με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας.
Τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για το σύνολο της παρεχόμενης διμερούς και πολυμερούς αναπτυξιακής βοήθειας της Ελλάδας.
Την προετοιμασία για τη σύγκλιση της Διϋπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΔΕΣΔΑΠ) από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Τον έλεγχο εάν οι δράσεις/έργα που αναπτύσσονται από τους φορείς υλοποίησης αναπτυξιακής συνεργασίας εμπίπτουν στο πλαίσιο του Τετραετούς Εθνικού Προγράμματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Τη μέριμνα για την καταβολή εισφορών, οι οποίες απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις εθελοντικές εισφορές της Ελλάδας καθώς και για κάθε άλλης μορφή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, παγκόσμιους και περιφερειακούς, αναπτυξιακές τράπεζες και διεθνή ταμεία, με αντικείμενο την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια.
Scroll to Top