ΟΟΣΑ-DAC

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) της DAC/ΟΟΣΑ 2023

Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) αποτελεί μια επίσημη, υπουργικού επιπέδου συνάντηση των μελών και των παρατηρητών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) για την προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας σε σημαντικά θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Συνάντηση πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια και δίνει την ευκαιρία στα μέλη της DAC να συζητήσουν επί των παγκόσμιων προκλήσεων. Στο τέλος κάθε […]

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) της DAC/ΟΟΣΑ 2023 Read More »

Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2022

Η συνολική Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (Official Development Assistance/ODA) για έτος 2022 ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 204 δις δολ. ΗΠΑ (από 186 δις το 2021), κυρίως διότι οι ανεπτυγμένες χώρες αύξησαν τις δαπάνες τους για την φιλοξενία προσφύγων, καθώς και τη βοήθεια προς την Ουκρανία. Η αύξηση αυτή, κατά 13,6% σε πραγματικές τιμές από το

Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2022 Read More »

Προώθηση της Συνοχής Πολιτικών Μεταξύ Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Αναπτυξιακής Συνεργασίας για Μεγαλύτερο Αντίκτυπο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η προώθηση της συνοχής των πολιτικών μεταξύ αναπτυξιακής συνεργασίας και Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (Responsible Business Conduct/RBC) στηρίζει την υλοποίηση της Σύστασης του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με τη συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Policy Coherence for Sustainable Development/PCSD). Η Σύσταση για την συνοχή των πολιτικών (PCSD) ενθαρρύνει τις χώρες να υιοθετήσουν μια συνολική

Προώθηση της Συνοχής Πολιτικών Μεταξύ Υπεύθυνης Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Αναπτυξιακής Συνεργασίας για Μεγαλύτερο Αντίκτυπο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Read More »

Πρώτη Συνάντηση Yψηλού Eπιπέδου των Παγκόσμιων Δωρητών της DAC/OOΣΑ, 15 Φεβρουαρίου 2023, Παρίσι

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023 η πρώτη Συνάντηση Yψηλού Eπιπέδου των Παγκόσμιων Δωρητών της DAC/ΟΟΣΑ με θέμα “Sharing Knowledge and Working to Put the Sustainable Development Goals (SDGs) Back on Track”. Στη συνάντηση συμμετείχε μεγάλος αριθμός υψηλών εκπροσώπων των Υπουργείων Εξωτερικών, των φορέων αναπτυξιακής συνεργασίας, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των πολυμερών οργανισμών. Στην Συνάντηση η

Πρώτη Συνάντηση Yψηλού Eπιπέδου των Παγκόσμιων Δωρητών της DAC/OOΣΑ, 15 Φεβρουαρίου 2023, Παρίσι Read More »

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της DAC/ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Πείνας και Επισιτιστικής Ανασφάλειας σε Εποχή Κρίσης και Αβεβαιότητας, 14 Φεβρουαρίου 2023

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2023 στο Παρίσι, Συνάντηση Yψηλού επιπέδου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ με θέμα «Καταπολέμηση της Πείνας και Επισιτιστικής Ανασφάλειας σε Εποχή Κρίσης και Αβεβαιότητας». Στη συνάντηση συμμετείχε μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων αξιωματούχων από Υπουργεία Εξωτερικών, φορείς αναπτυξιακής συνεργασίας και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από την Διευθύντρια της Ζ3 Διεύθυνσης Πολιτικής

Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της DAC/ΟΟΣΑ για την Καταπολέμηση της Πείνας και Επισιτιστικής Ανασφάλειας σε Εποχή Κρίσης και Αβεβαιότητας, 14 Φεβρουαρίου 2023 Read More »

Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2023: Διάλογος για το Σύστημα Αναπτυξιακής Βοήθειας

Η 60η επετειακή έκδοση της Έκθεσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας εστιάζει σε τρόπους επιτάχυνσης της υλοποίησης των δεσμεύσεων για την υποστήριξη της συνολικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στο επίκεντρο της Έκθεσης βρίσκονται οι διαφορετικές εμπειρίες και προοπτικές των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Βασιζόμενη στις πιο πρόσφατες έρευνες και τις απόψεις ακαδημαϊκών και ειδικών της κοινωνίας των

Έκθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2023: Διάλογος για το Σύστημα Αναπτυξιακής Βοήθειας Read More »

Έκθεση 2022 της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση

Στις 28 Νοεμβρίου 2022, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε την Έκθεση 2022 για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση. Η έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πολυμερές σύστημα αναπτυξιακής χρηματοδότησης και παρέχει συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη της Ατζέντας 2030, καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή αλληλοσυνδεόμενων και εντεινόμενων κρίσεων. Η πανδημία του Covid-19 επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο που

Έκθεση 2022 της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Read More »

Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2022 Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/OOΣΑ

Τα Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής συνεργασίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και στη διαφάνεια της αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Περιλαμβάνουν επαληθευμένα και φιλικά προς τον χρήστη γραφήματα και παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας κάθε χώρας,τις καλές πρακτικές και τις προκλήσεις για βελτίωση, όπως

Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2022 Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/OOΣΑ Read More »

Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2021

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 12 Απριλίου 2022 τα προσωρινά στοιχεία, τα οποία αφορούν στην παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) των κρατών μελών της για το έτος 2020. Το 2021, η συνολική ΚΑΒ των μελών της DAC ανήλθε στο ποσό των 178,92 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% (σε πραγματικές

Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2021 Read More »

Αποτίμηση των Δωρεών Εμβολίων ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια

Τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ είναι οι πλέον γενναιόδωροι δωρητές εμβολίων κατά της COVID-19, προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το 96% των συνεισφορών στο “ACTAccelerator” θα είναι επιλέξιμες ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια(ΕΑΒ), ενώ άνω του 86% των, μέχρι σήμερα, συνολικών συνεισφορών, καθώς και το 90% των

Αποτίμηση των Δωρεών Εμβολίων ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια Read More »

Scroll to Top