Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) της DAC/ΟΟΣΑ 2023

Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLM) αποτελεί μια επίσημη, υπουργικού επιπέδου συνάντηση των μελών και των παρατηρητών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) για την προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας σε σημαντικά θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η Συνάντηση πραγματοποιείται κάθε 2-3 χρόνια και δίνει την ευκαιρία στα μέλη της DAC να συζητήσουν επί των παγκόσμιων προκλήσεων. Στο τέλος κάθε Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου, τα μέλη εγκρίνουν ένα κοινό ανακοινωθέν που περιγράφει τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου 2023 πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2023. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, κα Μάιρα Μυρογιάννη. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) εξέδωσαν το ακόλουθο κοινό ανακοινωθέν (Communiqué).

15 november 2023 : Réunion à haut niveau du Comité d’Aide au Développement le 15/11/23 OECD Headquarters, Paris
Scroll to Top