ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έκθεση 2022 της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση

Στις 28 Νοεμβρίου 2022, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε την Έκθεση 2022 για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση. Η έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πολυμερές σύστημα αναπτυξιακής χρηματοδότησης και παρέχει συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη της Ατζέντας 2030, καθώς βρισκόμαστε σε μια εποχή αλληλοσυνδεόμενων και εντεινόμενων κρίσεων. Η πανδημία του Covid-19 επιβεβαίωσε τον κεντρικό ρόλο που …

Έκθεση 2022 της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC)/ΟΟΣΑ για την Πολυμερή Αναπτυξιακή Χρηματοδότηση Διαβάστε Περισσότερα »

Team Europe Ιnitiatives

Στις Eμβληματικές Πρωτοβουλίες/Team Europe Initiatives συμμετέχουν οι θεσμοί και τα κράτη μέλη της ΕΕ -συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών φορέων και τραπεζών, καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ). H συγκέντρωση πόρων και τεχνογνωσίας αυτών των δρώντων σε μια περισσότερο συντονισμένη συλλογική προσπάθεια έχει στόχο την ενδυνάμωση της γεωπολιτικής θέσης …

Team Europe Ιnitiatives Διαβάστε Περισσότερα »

Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2022 Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/OOΣΑ

Τα Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας έκθεσης αναπτυξιακής συνεργασίας και συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς και στη διαφάνεια της αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Περιλαμβάνουν επαληθευμένα και φιλικά προς τον χρήστη γραφήματα και παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας κάθε χώρας,τις καλές πρακτικές και τις προκλήσεις για βελτίωση, όπως …

Προφίλ Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2022 Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/OOΣΑ Διαβάστε Περισσότερα »

Έγκριση Συμπερασμάτων Συμβούλιου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην Παγκόσμια Διατροφική Ανασφάλεια, 20 Ιουνίου 2022

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια, όπου τονίζεται η δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών σε συνεργασία με τους παγκόσμιους εταίρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επισιτιστικήςανασφάλειας που έχει επιφέρει η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία …

Έγκριση Συμπερασμάτων Συμβούλιου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ανταπόκριση της «Ομάδας Ευρώπη» στην Παγκόσμια Διατροφική Ανασφάλεια, 20 Ιουνίου 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» (E/2022/xxx), θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (5-16 Ιουλίου 2022). Η Έκθεση παρέχει αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της πορείας των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), αξιοποιώντας στοιχεία από περισσότερους από 50 διεθνής και περιφερειακούς …

Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Πρόοδος για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» Διαβάστε Περισσότερα »

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας στις 20 Μαΐου 2022, υιοθέτησε τα Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)». Τα Συμπεράσματα Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ για την υποστήριξη των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) προς την επίτευξη της Ατζέντας 2030. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, …

Συμπεράσματα Συμβουλίου «Η ανανεωμένη εταιρική σχέση της ΕΕ με τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)», 20 Μαΐου 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν ακόμα ανακτήσει το χαμένο έδαφος από την πανδημία COVID-19, η οποίαέθεσε πολλές χώρες σε κίνδυνο χρέους, περιόρισε τον δημοσιονομικό τους χώρο και παρεμπόδισε την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδεινώνει όλες αυτές τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Έκθεση για τη «Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022» αναγνωρίζειτο «μεγάλο …

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 Διαβάστε Περισσότερα »

Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2021

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε στις 12 Απριλίου 2022 τα προσωρινά στοιχεία, τα οποία αφορούν στην παροχή Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) των κρατών μελών της για το έτος 2020. Το 2021, η συνολική ΚΑΒ των μελών της DAC ανήλθε στο ποσό των 178,92 δισ. δολ. ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% (σε πραγματικές …

Προσωρινά Στοιχεία Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας των Μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ για το έτος 2021 Διαβάστε Περισσότερα »

Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020

H Eτήσια Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, παρουσιάζει τις κύριες πτυχές της οικονομικής στήριξης της ΕΕ για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Η Έκθεση αποτελεί σημαντικό μέσο διαφάνειας και λογοδοσίας για την εξωτερική δράση της ΕΕ, αναφορικά τόσο με την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης …

Ετήσια Έκθεση σχετικά με την Εφαρμογή των Μέσων Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020 Διαβάστε Περισσότερα »

Αποτίμηση των Δωρεών Εμβολίων ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια

Τα μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ είναι οι πλέον γενναιόδωροι δωρητές εμβολίων κατά της COVID-19, προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το 96% των συνεισφορών στο “ACTAccelerator” θα είναι επιλέξιμες ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια(ΕΑΒ), ενώ άνω του 86% των, μέχρι σήμερα, συνολικών συνεισφορών, καθώς και το 90% των …

Αποτίμηση των Δωρεών Εμβολίων ως Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια Διαβάστε Περισσότερα »