Η Ελλάδα Εξελέγη στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Περίοδο 2025-2026

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) εξέλεξε την Δανία, την Ελλάδα, το Πακιστάν, τον Παναμά και την Σομαλία να υπηρετήσουν ως μη μόνιμα μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας για διετή θητεία με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2025.

ελληνική αναπτυξιακή και ανθρωπιστική αρωγή στην Ουγκάντα

Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

H Z΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής υπό τον διεθνή τίτλο «HELLENIC AID» αποτελεί τον εθνικό αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό μηχανισμό και φορέα σχεδιασμού και διαμόρφωσης της αναπτυξιακής στρατηγικής. Η Ζ΄ Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προαγωγή, διαχείριση και εκτέλεση της εθνικής πολιτικής διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου και Προγεννητικού Ελέγχου σε Xώρες Eταίρους σε συνεργασία με το Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκκινήσει την υλοποίηση προγράμματος για τη σύσταση Μονάδων Ιατρικής του Εμβρύου-Προγεννητικού Ελέγχου και σχετικής εκπαίδευσης, με τη συνεργασία του Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου…

Island Identities

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018 – Έκθεση Ελλάδας

Hellenic Aid

Z΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής Υπουργείου Εξωτερικών

Attica Authentic Marathon

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας στην μάχη για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας

Island Identities

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2018 – Έκθεση Ελλάδας

Hellenic Aid

Z΄ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής Υπουργείου Εξωτερικών

Attica Authentic Marathon

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας στην μάχη για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας

Ετήσιες Εκθέσεις ↗

Δείτε τις ετήσιες εκθέσεις Ελληνικής Διμερούς και Πολυμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας για προηγούμενα έτη

Αξιολόγηση

Δείτε την εθελοντική εθνική αξιολόγηση της Ελλάδας για το έτος 2022

Ατζέντα 2030 ↗

Δείτε την ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

SEE 2030 ↗

Δείτε την στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το έτος 2030

Scroll to Top