Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου και Προγεννητικού Ελέγχου σε Xώρες Eταίρους σε συνεργασία με το Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου

Πρόγραμμα Ιατρικής του Εμβρύου και Προγεννητικού Ελέγχου σε Xώρες Eταίρους σε συνεργασία με το Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκκινήσει την υλοποίηση προγράμματος για τη σύσταση Μονάδων Ιατρικής του Εμβρύου-Προγεννητικού Ελέγχου και σχετικής εκπαίδευσης, με τη συνεργασία του Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου σε έξι χώρες. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί στις χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Kόσοβο*, Μολδαβία, καθώς και στην υποσαχάρια Αφρική στην Αιθιοπία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω δράσεις για την περίοδο 2022-2025:

1. Δημιουργία/ανάπτυξη Μονάδας Ιατρικής του Εμβρύου/Fetal Medicine Unit στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας, η οποία θα στεγάζεται στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ενός δημόσιου νοσοκομείου της πρωτεύουσας, επιλογής του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται χορήγηση εξοπλισμού της Μονάδας Ιατρικής του Εμβρύου από το Fetal Medicine Foundation, με μηχανήματα υπερήχων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικό και έπιπλα.

2. Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος ιατρικής του εμβρύου:
(α) Θεσμοθέτηση μεταπτυχιακού διπλώματος, επιπέδου MSc σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή δημόσιου πανεπιστημίου.
(β) Παροχή υποτροφιών/fellowships δύο ετών στο Fetal Medicine Foundation για σπουδές στο Kings College Hospital του Λονδίνου. Οι ιατροί που θα εκπαιδευτούν θα στελεχώσουν τη Μονάδα Ιατρικής του Εμβρύου στη χώρα καταγωγής τους, θα εκπαιδεύσουν και άλλους ιατρούς στον τομέα αυτό.

Το Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου https://fetalmedicine.org/ αποτελεί μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που στόχο έχει τη διάδοση και ευρεία χρήση της πρωτοποριακής έρευνας και μεθόδων που έχει αναπτύξει το Fetal Medicine Center του Λονδίνου και έχουν συμβάλλει εξαιρετικά στη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της κύησης. Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας των αντίστοιχων χωρών,αποτελεί μια πολύτιμη μεταφορά τεχνογνωσίας και υποστήριξη στην εφαρμογή μεθόδων που συμβάλουν στη βελτίωση της υγείας εμβρύων και εγκύων, μείωση της θνησιμότητας καθώς και συμμετοχής των ιατρών σε ιατρική τεχνολογία και έρευνα αιχμής.

* Η ονομασία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑ ΗΕ) 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔΧ) σχετικά με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Scroll to Top