Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2252
Γεν. Δ/ντής: ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ζ1 Δ/νση
Ελέγχου

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2178
Δ/ντής: ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζ2 Δ/νση Αναπτυξιακών & Ανθρωπιστικών Δράσεων

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2252
Δ/ντής: ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ζ3 Δ/νση Πολιτικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2232
Δ/ντρια: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 1691
Επικεφαλής: ΑΒΟΥΡΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Scroll to Top