Ζ’ Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2252

Γενικός Διευθυντής: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ-ΤΖΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ζ1 Διεύθυνση
Ελέγχου

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2178
Διευθύνουσα: ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Ζ2 Διεύθυνση Αναπτυξιακών & Ανθρωπιστικών Δράσεων

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2252
Διευθύνων: ΚΥΡΙΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ζ3 Διεύθυνση Πολιτικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 2232
Διευθύντρια: ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αυτοτελές Γραφείο Αξιολόγησης και Στατιστικών Δεδομένων

Δ/νση: Ακαδημίας 3, 8ος όροφος
email:
τηλ.: 210 368 1691
Επικεφαλής: ΑΒΟΥΡΗΣ-ΚΑΛΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Scroll to Top