Διάλογος Αραβικών Χωρών – DAC/ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη 2024, Κουβέιτ, 6-7 Μαΐου 2024

Οι Αραβικές χώρες και τα μέλη της DAC/ΟΟΣΑ είναι σημαντικοί παράγοντες με διεθνή επιρροή στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Από το 2009, ο «Διάλογος Αραβικών Χωρών – DAC/ΟΟΣΑ για την Ανάπτυξη» έχει καταστεί ένα σημαντικό γεγονός για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει δημιουργήσει ένα φόρουμ συνεργασίας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Ο Διάλογος του 2024 θα διεξαχθεί εν μέσω μιας περιόδου παγκόσμιας αβεβαιότητας, με πολλαπλές συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή να απειλούν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των ΣΒΑ και της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ο φετινός Διάλογος εστιάζει στον τρόπο ενίσχυσης της ποσότητας και της ποιότητας της αναπτυξιακής χρηματοδότησης και συνεργασίας, στο πλαίσιο δύο θεματικών: (α) Χρηματοδότηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μεταβαλλόμενο πλαίσιο και (β) συνεργασία για καλύτερα αποτελέσματα και συνεργασίες.

Scroll to Top