Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον της Ουκρανίας, Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2024

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στα μέσα Δεκεμβρίου 2023, να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ουκρανία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση της χώρας με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τον Φεβρουάριο του 2024, οι ηγέτες της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησαν να παράσχουν στην Ουκρανία τακτική οικονομική στήριξη, στο πλαίσιο της νέας Διευκόλυνσης για την Ουκρανία (Ukraine Facility), ύψους 50 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή στρέφει το ενδιαφέρον στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την Ουκρανία, προσελκύοντας εσωτερικές επενδύσεις από εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ και ενισχύοντας, παράλληλα, το εμπόριο. Η οικοδόμηση ισχυρών οικονομικών δεσμών μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας είναι κεντρικής σημασίας για την υποστήριξη της Ευρώπης προς την ουκρανική κυβέρνηση και τον λαό της.

Η Σύνοδος Κορυφής για το Μέλλον της Ουκρανίας θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση των επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με αφορμή και την έναρξη λειτουργίας του Πυλώνα ΙΙ της Διευκόλυνσης της Ουκρανίας. Βασικοί τομείς της ουκρανικής οικονομίας θα συζητηθούν από υψηλόβαθμους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κυβερνήσεων, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και διακεκριμένους ηγέτες εταιρειών με πρακτική εμπειρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Σύνοδος στοχεύει στην επίτευξη δύο πρωταρχικών στόχων: (α) να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα αποτελεσματικής επικοινωνίας και παρακολούθησης των τελευταίων εξελίξεων, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες είναι καλά ενημερωμένοι, συνδεδεμένοι και ενημερωμένοι για την ανάπτυξη μελλοντικών μέσων ιδίως στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης της ΕΕ για την Ουκρανία και (β) να ενισχύσει την σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικών κοινοτήτων που εδρεύουν στην ΕΕ και την Ουκρανία.

Η Σύνοδος είναι μια πρωτοβουλία των European Business Summits και του Egmont Institute και έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Εξωτερικών του Βελγίου και της Αντιπροσωπείας της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Scroll to Top