Πολιτικές για την Eυημερία των Nέων στις Aναπτυσσόμενες Xώρες – Youth Inclusion Project

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι νέοι αντιμετωπίζουν ουσιαστικές προκλήσεις στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την υγεία και την συμμετοχή τους στα κοινά. Ορισμένα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι διασυνδέονται με την περιορισμένη πρόσβαση στην πληροφόρηση ή στους χρηματοδοτικούς πόρους ή στην έλλειψη ευκαιριών. Ωστόσο, η ευημερία και η ένταξη των νέων θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, καθώς κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος της χώρας  τους και μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς φορείς αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Ανάπτυξης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποίησε το Πρόγραμμα για την Ένταξη των Νέων (“Youth Inclusion Project”), προκειμένου να υποστηριχθούν πολιτικές ένταξης και ευημερίας των νέων σε εννέα αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες (Καμπότζη, Ακτή του Ελεφαντοστού, Ελ Σαλβαδόρ, Ιορδανία, Μαλάουι, Μολδαβία, Περού, Τόγκο και Βιετνάμ).

Μέσω της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας που περιλαμβάνει τις διαστάσεις της ένταξης των νέων (δημογραφική, οικονομική, κοινωνική, νομική, πολιτιστική και πολιτική), το πρόγραμμα ανέδειξε τους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ευημερία των νέων και συνέβαλε στην επιτυχή υλοποίηση πολιτικών. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος “Youth Inclusion Project” στηρίχθηκαν οι εν λόγω χώρες ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις προσδοκίες των νέων για στήριξη της συμμετοχή τους στις εθνικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Το πρόγραμμα υιοθέτησε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στοχεύοντας σε τέσσερις τομείς: απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία και συμμετοχή στα κοινά.

Κατά τη χρονική περίοδο 2014-2018 και στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εκπονήθηκαν τρεις παγκόσμιες Εκθέσεις, εννέα μελέτες κρατών και ένα μεθοδολογικό εγχειρίδιο οδηγιών για τις πολιτικές που στοχεύουν στην ευημερία των νέων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Scroll to Top