Έκδοση επί Θεμάτων Διακυβέρνησης για Εξειδικευμένα Στελέχη: Εναλλακτικές Ιδέες και Πρακτικές

Το Δίκτυο της DAC/ΟΟΣΑ για τη Διακυβέρνηση (GovNet) αποτελεί ένα φόρουμ για εξειδικευμένα στελέχη από τις υπηρεσίες αναπτυξιακής συνεργασίας των χωρών μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC). Ο στόχος του GovNet είναι να προωθήσει τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων και την έρευνα, ώστε να ενισχυθούν καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα διακυβέρνησης και θεσμικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του GovNet συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με άλλους οργανισμούς και πλατφόρμες.

Το GovNet κατά παράδοση παρήγαγε αξιολογήσεις, έγγραφα καθοδήγησης και εκθέσεις σχετικές με την “ορθή πρακτική”, ωστόσο, η συγκεκριμένη έκδοση έχει μια διαφορετική προσέγγιση, διατυπώνοντας τις απόψεις, προσδοκίες και ανησυχίες ενός νέου εξειδικευμένου στελέχους που εργάζεται σε μια εικονική υπηρεσία αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτό το βιβλίο δεν προσφέρει σαφή καθοδήγηση, αλλά προσπαθεί να ενθαρρύνει νέες ιδέες και απόψεις. Απευθύνεται κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) στα εξειδικευμένα στελέχη του Govnet εστιάζοντας στις προκλήσεις και στα διλήμματα που αντιμετωπίζουν και επιδιώκει να τους δώσει κίνητρα ώστε να αναπτύξουν τις δικές τους απόψεις για να αντιμετωπίσουν σύνθετα ζητήματα διακυβέρνησης και θεσμών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
http://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/governance-practitioners-notebook.htm

Scroll to Top