Τέταρτη Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδας από DAC/ΟΟΣΑ – Καταληκτική Συνάντηση στο Παρίσι, 28 Νοεμβρίου 2018

Η Ελλάδα είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ, από το 1999, και εντός του τρέχοντος έτους υποβάλλεται στην 4η Επιθεώρηση (4th Peer Review) του συνολικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, επτά έτη μετά την τελευταία αξιολόγησή της, το 2011. 

Οι εν λόγω Επιθεωρήσεις (Peer Reviews) είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη  της DAC/ΟΟΣΑ και έχουν στόχο την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των συστημάτων αναπτυξιακής συνεργασίας των μελών της.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας Επιθεώρησης, η Ελλάδα υπέβαλε στις 15 Απριλίου 2018, στην DAC, Υπόμνημα (Memorandum) για τις πολιτικές και τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας κατά την περίοδο 2011-2017. Εν συνεχεία, κατά την περίοδο 11-15 Ιουνίου 2018, κλιμάκιο Επιθεωρητών της DAC, αποτελούμενο από μέλη της Γραμματείας της DAC, καθώς και αντιπροσωπείες της Αυστρίας και της Τσεχίας, επισκέφθηκε την Αθήνα και πραγματοποίησε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αναπληρωτή Υπουργό κ. Γ. Κατρούγκαλο), τον Γενικό Διευθυντή και τα στελέχη της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) και των άλλων διευθύνσεων του Υπουργείου, καθώς και με εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, Διεθνών Οργανισμών, της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα  καθώς και με μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.

Η καταληκτική συνεδρίαση της 4ης Επιθεώρησης, της οποίας θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος της DAC κ. Darren Rogers, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2018 στην έδρα της DAC/ΟΟΣΑ, στο Παρίσι. Η ελληνική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Τ. Κουίκ, θα αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Η. Κλάπα, καθώς και στελέχη της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ κα Ρ. Αντωνοπούλου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα παρουσιάσει τις δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς για τις μελλοντικές δράσεις στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εν συνεχεία θα παρουσιασθούν τα ευρήματα και οι συστάσεις των Επιθεωρητών και θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών. Σε ειδική θεματική κατά την συνεδρίαση, θα παρουσιασθεί και θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στις προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί με τις τελικές παρατηρήσεις του επικεφαλής της ελληνικής πλευράς.

Scroll to Top