Αποτελέσματα Καταληκτικής Συνεδρίασης της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) του Ελληνικού Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με μεγάλη επιτυχία και με αξιοσημείωτη συμμετοχή δωρητριών χωρών (22 από τα 30 μέλη της DAC), η καταληκτική συνεδρίαση της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) του ελληνικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας από την DAC/ΟΟΣΑ. Στην συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της DAC, κ. Darren Rogers, ενώ η χώρα μας εκπροσωπήθηκε, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Τέρενς Κουίκ  (επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας), και τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Ηλία-Μιλτιάδη Κλάπα.

Ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε: (α) στην ανταπόκριση της χώρας μας στη διττή (οικονομική και μεταναστευτική) κρίση, (β) στο γεγονός ότι η Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της χώρας εμφάνισε αυξητική τάση τα τελευταία έτη (το 2016, ανήλθε σε 0,19% του ΑΕΕ), (γ) στη δικαστική διερεύνηση υποθέσεων διασπάθισης δημοσίου χρήματος από ΜΚΟ, (δ) στην υιοθέτηση της στρατηγικής επιλογής για επικέντρωση στην πολυμερή βοήθεια, (ε) στις σημαντικές προσπάθειες κάλυψης των αναγκών προσφύγων και μεταναστών, (στ) στην άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση του Ελληνισμού σε ανθρωπιστικές κρίσεις ανά τον κόσμο και (ζ) στην ανάδειξη της Ελλάδας σε πυλώνα σταθερότητας και παράγοντα ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. 

Επιπροσθέτως, δεσμεύθηκε ότι η Ελλάδα θα συμμορφωθεί πλήρως με τις συστάσεις της DAC/ΟΟΣΑ και ειδικότερα ότι: (α) θα διαμορφωθούν και θα υιοθετηθούν το νέο θεσμικού πλαίσιο της ΥΔΑΣ (εντός του 2019) και το ελληνικό πενταετές πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας, (β) θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τόσο του ελληνικού προγράμματος υποτροφιών σε πολίτες αναπτυσσομένων χωρών, όσο και των ελληνικών συνεισφορών σε πολυμερείς οργανισμούς, (γ) η χώρα θα συνεχίσει να ενισχύει πολυμερείς οργανισμούς, και (δ) θα προωθηθεί η απασχόληση στην ΥΔΑΣ του κατάλληλου μείγματος ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών εμπειρογνωμόνων.

Ο κ. Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του οποίου η συνεισφορά στην επιτυχή έκβαση της Επιθεώρησης υπήρξε καθοριστική, παρουσίασε τις προσπάθειες της ελληνικής Πολιτείας και κοινωνίας για αποτελεσματική ανταπόκριση στην μεταναστευτική κρίση, υπογραμμίζοντας: (α) την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την προστασία και διάσωση ανθρωπίνων ζωών στη θάλασσα, (β) τη δημιουργία δομών διαχείρισης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, (γ) την αποτελεσματικότητα του συντονισμού με την ΕΕ και με άλλα κράτη μέλη, (δ) το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης από τον ελληνικό πληθυσμό, (ε) τη σημασία της αλληλεγγύης σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας και ιδίως σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθεί η αναλογική κατανομή της ευθύνης στη διαχείριση των προσφυγικών ροών και (στ) την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι γενεσιουργές αιτίες των ροών. 

Τόσο ο κ. Rogers, όσο και οι επιθεωρήτριες χώρες-μέλη της DAC (Αυστρία και Τσεχία), καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της DAC και του ΟΟΣΑ που παρενέβησαν, αναφέρθηκαν με θετικά σχόλια και εστίασαν στις σημαντικές και αδιάλειπτες προσπάθειες της Ελλάδας να ανταποκριθεί επιτυχώς στη διπλή κρίση, παραθέτοντας, παράλληλα, τη δική τους εμπειρία ως προς την καταλληλότερη αντιμετώπιση των ροών προσφύγων και μεταναστών. Ειδικότερα αναγνωρίστηκε από τους Επιθεωρητές: (α) η συνεχής δέσμευση της χώρας μας στην προώθηση της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας, (β) η θετική συμμετοχή της Ελλάδας σε παγκόσμια και περιφερειακά fora, (γ) η συμβολή της χώρας στην ειρήνη, (δ) οι σημαντικές προσπάθειες για την προστασία του προσφυγικού πληθυσμού, (ε) η σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και (στ) η δημιουργία, στο Υπουργείο Εξωτερικών, του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση Εμπορίας  Ανθρώπων. 

Scroll to Top