Ιστοσελίδες πληροφοριών για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

https://dream.gov.ua/ Το DREAM συλλέγει, οργανώνει και δημοσιεύει, σε πραγματικό χρόνο, ανοιχτά δεδομένα σε όλα τα στάδια των έργων ανοικοδόμησης, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας. Παρέχει τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της παράδοσης των έργων και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τον μετριασμό των κινδύνων, τη διεξαγωγή αναφορών και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του έργου.

https://ukraineinvest.gov.ua/en/  Το UkraineInvest είναι το γραφείο προώθησης επενδύσεων της ουκρανικής κυβέρνησης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2016 για να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις και να βοηθήσει τους υπάρχοντες επενδυτές να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ουκρανία. Αποτελεί, πλέον, ένα πλήρες κυβερνητικό ίδρυμα που δεσμεύεται να παρέχει στους επενδυτές «ενιαία υποστήριξη» (“one-stop support”), η οποία αποτελείται από αξιόπιστες, τρέχουσες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ουκρανία.

https://advantageukraine.com/  Το Advantage Ukraine είναι η επενδυτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ουκρανίας και παρέχει πληροφορίες για σειρά έργων και τα πλεονεκτήματά τους.

Scroll to Top