ΟΟΣΑ-DAC

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)»

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016», όπου εξετάζονται οι αλλαγές και οι τάσεις των συστημάτων αξιολόγησης κατά την τελευταία 5ετία. Περιγράφεται ο ρόλος των αναπτυξιακών ιδρυμάτων, υπουργείων και πολυμερών τραπεζών καθώς και η διαχείριση της αξιολόγησης από την πλευρά τους. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και […]

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)» Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ “States of Fragility 2016”

Τα τελευταία 15 χρόνια σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού πλήττεται από φαινόμενα βίας, αύξησης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού καθώς και αύξηση των δαπανών για την καταπολέμηση της βίας. Στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν στη βία και των συνθηκών αστάθειας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η έρευνα παρουσιάζει

Έκδοση ΟΟΣΑ “States of Fragility 2016” Read More »

4η Επιθεώρηση (Peer Review) της χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ

Η χώρα μας, η οποία αποτελεί μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας ( Development Assistance Committee / DAC ) του ΟΟΣΑ από το 1999, πρόκειται να υποβληθεί σε Επιθεώρηση ( Peer Review ) από κλιμάκιο αξιολογητών της DAC το 2018. Σημειώνεται ότι η 4η Επιθεώρηση λαμβάνει χώρα 7 έτη μετά την τελευταία Επιθεώρηση, το 2011. Οι

4η Επιθεώρηση (Peer Review) της χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ Read More »

3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ

Η χώρα μας είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του Οργανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 1999. Η Επιτροπή αυτή, η οποία απαριθμεί 29 χώρες-μέλη λειτουργεί σαν βήμα των χωρών-δωρητριών αναπτυξιακής βοήθειας για την συνεχή βελτίωση των προσπαθειών τους, σε όλους τους τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας, μέσω ανταλλαγής των

3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ Read More »

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ

Γενικά περί της DAC/ΟΟΣΑ Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του ΟΟΣΑ ιδρύθηκε στις 14-1-1960. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διεθνή fora, στο οποίο συνεργάζονται οι διεθνείς δωρητές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινών τους προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η DAC ασχολείται με ζητήματα

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Read More »

Scroll to Top