ΟΟΣΑ-DAC

3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ

Η χώρα μας είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του Οργανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 1999. Η Επιτροπή αυτή, η οποία απαριθμεί 29 χώρες-μέλη λειτουργεί σαν βήμα των χωρών-δωρητριών αναπτυξιακής βοήθειας για την συνεχή βελτίωση των προσπαθειών τους, σε όλους τους τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας, μέσω ανταλλαγής των …

3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ Διαβάστε Περισσότερα »

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του ΟΟΣΑ ιδρύθηκε στις 14-1-1960. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διεθνή fora, στο οποίο συνεργάζονται οι διεθνείς δωρητές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινών τους προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η DAC ασχολείται με ζητήματα αναπτυξιακής βοήθειας και αναπτυξιακής …

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top