ΟΟΣΑ-DAC

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Αναπτυξιακή Συνεργασία – Στατιστικά στοιχεία της Ανάπτυξης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ (Development Co-operation Report 2017 – Data for Development)

Η Ετήσια Έκθεση έτους 2017 του Προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και ανάλυση των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας κάθε χώρας (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια) καθώς και επισκόπηση των τάσεων και των θεματικών που απασχολούν την κοινότητα αναπτυξιακής συνεργασίας. http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report_20747721

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Αναπτυξιακή Συνεργασία – Στατιστικά στοιχεία της Ανάπτυξης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ (Development Co-operation Report 2017 – Data for Development) Read More »

Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια”

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση με επιτυχημένες περιπτώσεις (case studies) αναπτυξιακής βοήθειας στους τομείς των συγκρούσεων, ειρήνης και ασφάλειας, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που συγχρηματοδότησε η Ελλάδα στο Αφγανιστάν, Κεντρική-Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Σχετικοί ιστότοποι: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC(2017)22/FINAL/en/pdf http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-48.htm http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-49.htm

Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια” Read More »

Μελέτη OOΣΑ «Μέτρησης Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), η Διεύθυνση Στατιστικής του ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτη για την «Μέτρηση της Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης /Measuring the Distance to the SDG Targets», προκειμένου να στηρίξει τις χώρες στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 σε εθνικό επίπεδο. Η μελέτη βασίζεται στον Παγκόσμιο

Μελέτη OOΣΑ «Μέτρησης Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» Read More »

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)»

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016», όπου εξετάζονται οι αλλαγές και οι τάσεις των συστημάτων αξιολόγησης κατά την τελευταία 5ετία. Περιγράφεται ο ρόλος των αναπτυξιακών ιδρυμάτων, υπουργείων και πολυμερών τραπεζών καθώς και η διαχείριση της αξιολόγησης από την πλευρά τους. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)» Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ “States of Fragility 2016”

Τα τελευταία 15 χρόνια σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού πλήττεται από φαινόμενα βίας, αύξησης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού καθώς και αύξηση των δαπανών για την καταπολέμηση της βίας. Στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν στη βία και των συνθηκών αστάθειας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Η έρευνα παρουσιάζει

Έκδοση ΟΟΣΑ “States of Fragility 2016” Read More »

4η Επιθεώρηση (Peer Review) της χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ

Η χώρα μας, η οποία αποτελεί μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας ( Development Assistance Committee / DAC ) του ΟΟΣΑ από το 1999, πρόκειται να υποβληθεί σε Επιθεώρηση ( Peer Review ) από κλιμάκιο αξιολογητών της DAC το 2018. Σημειώνεται ότι η 4η Επιθεώρηση λαμβάνει χώρα 7 έτη μετά την τελευταία Επιθεώρηση, το 2011. Οι

4η Επιθεώρηση (Peer Review) της χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ Read More »

3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ

Η χώρα μας είναι μέλος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του Οργανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από το 1999. Η Επιτροπή αυτή, η οποία απαριθμεί 29 χώρες-μέλη λειτουργεί σαν βήμα των χωρών-δωρητριών αναπτυξιακής βοήθειας για την συνεχή βελτίωση των προσπαθειών τους, σε όλους τους τομείς αναπτυξιακής συνεργασίας, μέσω ανταλλαγής των

3η Επιθεώρηση (Peer Review) της Ελλάδος 2011 από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ Read More »

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ

Γενικά περί της DAC/ΟΟΣΑ Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee – DAC) του ΟΟΣΑ ιδρύθηκε στις 14-1-1960. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα διεθνή fora, στο οποίο συνεργάζονται οι διεθνείς δωρητές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινών τους προσπαθειών με σκοπό την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η DAC ασχολείται με ζητήματα

Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC του ΟΟΣΑ Read More »

Scroll to Top