Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια”

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση με επιτυχημένες περιπτώσεις (case studies) αναπτυξιακής βοήθειας στους τομείς των συγκρούσεων, ειρήνης και ασφάλειας, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που συγχρηματοδότησε η Ελλάδα στο Αφγανιστάν, Κεντρική-Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Σχετικοί ιστότοποι:

https://one.oecd.org/document/DCD/DAC(2017)22/FINAL/en/pdf

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-48.htm

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-49.htm

Scroll to Top