Έκδοση ΟΟΣΑ «Άτλας της Σαχάρας-Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια» («An Atlas of the Sahara-Sahel – Geography, Economics and Security»)

O ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτη με θέμα «Άτλας της Σαχάρας -Σαχέλ – Γεωγραφία, Οικονομία και Ασφάλεια», με στόχο να συμβάλει στην σταθεροποίηση και ειρήνη, ενθαρρύνοντας σχετικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, της Αφρικανικής Ένωσης και της ECOWAS (Οικονομική Κοινότητα των Δυτικών Αφρικανικών Κρατών).

Η μελέτη επικεντρώνεται σε ανάλυση των περιφερειακών ζητημάτων ασφάλειας (μεταναστευτικές ροές, εγκληματικότητα) και των αναπτυξιακών στόχων, προκειμένου να συμβάλει εποικοδομητικά, μέσω διαλόγου μεταξύ περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και τοπικών φορέων.

Σχετικός ιστότοπος:
http://www.oecd.org/publications/an-atlas-of-the-sahara-sahel-9789264222359-en.htm

Scroll to Top