4η Επιθεώρηση (Peer Review) της DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική Σύσκεψη, 15 Μαίου 2018

Στις 15 Μαΐου τ.έ. πραγματοποιήθηκε, προπαρασκευαστική σύσκεψη, ενόψει της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) της Ελλάδας από την DAC/ΟΟΣΑ, με συμμετοχή των εστιακών σημείων (focal points) των Υπουργείων και άλλων φορέων.

Η σύσκεψη αφορούσε δύο θεματικές της προσεχούς Επιθεώρησης και συγκεκριμένα τη διμερή βοήθεια της χώρας μας: (α) δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας/in-donor refugee costs και (β) υποτροφίες.

 Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών,  Μεταναστευτικής Πολιτικής,  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,   Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καθώς και στελέχη των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Scroll to Top