4η Επιθεώρηση (Peer Review) χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική σύσκεψη 27 Απριλίου 2018

Στις 27 Απριλίου τ.έ. και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστική σύσκεψη, στη μεγάλη αίθουσα «Σοφιανοπούλου» του Υπουργείου Εξωτερικών, ενόψει της προετοιμασίας για την επιθεώρηση απο DAC/OOΣA. Στη συνάντηση θα συμμετάσχει στέλεχος της ΜΑ ΟΟΣΑ. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος διυπουργικός συντονισμός και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων στο «Peer Review» φορέων, σε συνέχεια της υποβολής του σχετικού Υπομνήματος και ενόψει της επίσκεψης των Επιθεωρητών της DAC στην Αθήνα κατά το διάστημα 11-15 Ιουνίου.

Scroll to Top