Σεμινάριο Παρουσίασης Συστήματος Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας σε Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 22 Απριλίου 2024

Το Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σεμινάριο Παρουσίασης του Συστήματος της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Ελλάδας, για τους Φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 22 Απριλίου 2024. Η συμμετοχή των φοιτητών ήταν πολυάριθμη και ιδιαίτερα ενεργητική κατά την διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε.

Ακολουθούν αναλυτικά οι θεματικές στις οποίες εστίασε το Σεμινάριο, καθώς και οι σχετικές παρουσιάσεις PowerPoint που συνόδευσαν ορισμένες από αυτές:

Scroll to Top