Ελληνική Συμμετοχή στο Φόρουμ του ΟΗΕ για την «Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 2024», Νέα Υόρκη, 22-25 Απριλίου 2024

Στο Φόρουμ για την «Χρηματοδότηση της Ανάπτυξης 2024» που διοργανώθηκε από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στην Νέα Υόρκη, στις 22-25 Απριλίου 2024, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρο του Enterprise Greece, κα Μάιρα Μυρογιάννη.

Η ελληνική παρέμβαση στο Φόρουμ εστίασε στον καθοριστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Επισημάνθηκε ότι η αντιστροφή της εμπορικής ολοκλήρωσης και η μείωση της ανάπτυξης του εμπορίου μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη τόσο για τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις ανεπτυγμένες χώρες, οδηγώντας δυνητικά σε άνιση κατανομή των πόρων και σε απώλειες παραγωγικότητας παγκοσμίως.

Δεδομένου ότι οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές βασίζονται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι απαραίτητη η παροχή στοχευμένης τεχνικής βοήθειας, ώστε οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους. Σημαντικό θετικό αντίκτυπο προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει η αύξηση των χρηματοδοτήσεων χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά πολλών οικονομιών του Παγκόσμιου Νότου, καθώς και η μεταρρύθμιση των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών (MDBs), με σκοπό την προώθηση πιο δίκαιης κατανομής των εμπορικών ωφελειών μεταξύ των χωρών.

Scroll to Top