Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2024

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδρίασε στις 7 Μαΐου τ.ε. σε σύνθεση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Γενική Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρο του Enterprise Greece, κα Μάιρα Μυρογιάννη.

Οι ελληνικές παρεμβάσεις εστίασαν στην δέσμευση της ΕΕ για συνεχιζόμενη στήριξη στην Ουκρανία μέσω της νέας Απόφασης του Συμβουλίου που θέτει το πλαίσιο της ανοικοδόμησης της χώρας, στην αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη, καθώς και στην αξιοποίηση της στρατηγικής Global Gateway και της προσέγγισης Team Europe για την ενίσχυση της συλλογικής φωνής και της διαπραγματευτικής δύναμης της ΕΕ για την βέλτιστη αναπτυξιακή συνεργασία και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο.

Scroll to Top