Έκδοση ΟΟΣΑ/ΠΟΕ “Aid for Trade at a Glance 2017 – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development”

Η παρούσα κοινή έκδοση ΟΟΣΑ και Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με τη συμβολή και άλλων οργανισμών, κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Αξιολόγησης 2017 για την Στήριξη του Εμπορίου “Global Review 2017 of Aid for Trade – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development”, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη,  στις 11-13 Ιουλίου 2017.

Η έκδοση εξετάζει τις δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων των ανθρώπων, των θεσμών και των υποδομών (capacity building), έτσι ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως οι λιγότερο ανεπτυγμένες, να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει το εμπόριο. Η ανάλυση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην έκδοση και που συλλέχθηκαν από αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, περιφερειακές οικονομικές κοινότητες και από τους αναπτυξιακούς τους εταίρους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η στήριξη του εμπορίου ωφελεί την ανάπτυξη και το εμπόριο χωρίς αποκλεισμούς.  

Σχετικός ιστότοπος:
http://www.oecd.org/dac/aft/aid-for-trade-at-a-glance-22234411.htm

Scroll to Top