Μελέτη OOΣΑ «Μέτρησης Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), η Διεύθυνση Στατιστικής του ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτη για την «Μέτρηση της Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης /Measuring the Distance to the SDG Targets», προκειμένου να στηρίξει τις χώρες στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 σε εθνικό επίπεδο. Η μελέτη βασίζεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο των Δεικτών της Διυπηρεσιακής Ομάδας και Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τους Δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators), αξιολογώντας την απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι χώρες προκειμένου να επιτύχουν κάθε στόχο ξεχωριστά. Η μελέτη κατέχει κεντρική θέση στην υποστήριξη που παρέχει ο ΟΟΣΑ προς τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να ενσωματώσουν τους ΣΒΑ στα εθνικά αναπτυξιακά τους σχέδια.Η μελέτη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στις Εθελοντικές Εθνικές Αξιολογήσεις (VNR) των χωρών.

http://www.oecd.org/std/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm

Scroll to Top