Κοινή Δήλωση για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης στους Τομείς της Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, στο Πλαίσιο της Άτυπης Υψηλόβαθμης Συνάντησης «Tidewater»

Η συνάντηση Tidewater αποτελεί μια ετήσια άτυπη υψηλόβαθμη συνάντηση Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας και εκπροσώπων των μελών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η οποία εστιάζει σε επίκαιρα θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας καθώς και σε ευκαιρίες συνεργασίας. Η ονομασία της προέρχεται από το Tidewater Inn στο Easton, Μέριλαντ, που αποτελεί τον τόπο της εναρκτήριας συνεδρίασης το 1968.

Η φετινή συνάντηση (Μέριλαντ, 3-5 Ιουνίου τ.ε.) ήταν η 50η ετήσια συνάντηση Tidewater και περιελάμβανε συζητήσεις για: (1) την αποτελεσματική υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην οικοδόμηση ικανοτήτων για τη διαχείριση και χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, (2) την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στους τομείς της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας, (3) τη δημιουργία συλλογικής δράσης για την πρόληψη και τη σταθεροποίηση των συγκρούσεων, (4) την κινητοποίηση νέων δρόντων και πόρων για την ανθρωπιστική απόκριση και (5) την εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο πολυμερές σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υιοθετήθηκε από πλειοψηφία κρατών μελών της DAC/ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, η Κοινή Δήλωση καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης στους τομείς της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oecd.org/dac/tidewater-joint-statement-on-combating-sexual-exploitation-and-abuse-in-the-development-and-humanitarian-sectors.htm

Scroll to Top