25η Σεπτεμβρίου 2018 : Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals/SDGs) #ACT4SDGs

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 υιοθετήθηκαν, παγκοσμίως, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Με αφορμή την επέτειο της ιστορικής αυτής ημέρας, κάθε χρόνο, πολίτες, ιδρύματα και οργανισμοί, ανά τον κόσμο, καλούνται να αναλάβουν δράσεις (#ACT4SDGs) για την προώθηση των ΣΒΑ. Σκοπός των δράσεων, είναι η κινητοποίηση των πολιτών, ώστε να επαναβεβαιώνεται η κοινή παγκόσμια δέσμευση για την επίτευξή τους. Κάθε δράση γίνεται μέρος ενός παγκοσμίου δικτύου ιδεών και στοχεύει στο να αποτελέσει παράδειγμα για όλους.

Οι δράσεις πρέπει να κινούνται προς τους εξής στόχους:

Ευαισθητοποίηση: αύξηση της ευαισθητοποίησης για τους ΣΒΑ, μεταξύ των πολιτών και άλλων φορέων, ειδικά στις «αποκλεισμένες» κοινότητες μέσω π.χ.: δημοσίων εκδηλώσεων, παρουσιάσεων σε σχολεία, εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κοινωνικών γευμάτων κλπ.
Λογοδοσία: καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών με στόχο να συμμετέχουν περισσότεροι στις δράσεις και να επιδιώξουν από τις κυβερνήσεις λογοδοσία ως προς τους ΣΒΑ μέσω π.χ.: δημοσίων διακηρύξεων, παρουσιάσεων θέσεων και αιτημάτων των πολιτών κλπ.
Αντίκτυπος: Ανάληψη ατομικών ή ομαδικών δράσεων που θα οδηγήσουν σε μόνιμες αλλαγές ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ μέσω π.χ.: δεντροφυτεύσεων, αστικών αναπλάσεων κλπ.

Τρόποι συμμετοχής:

Λάβε μέρος στο κίνημα #ACT4SDGs, αναφέροντας προσωπικές δράσεις ως προς τους ΣΒΑ και ζητώντας από συγγενείς, φίλους και συνεργάτες, να κάνουν το ίδιο.
Σχεδίασε μια δράση για τους ΣΒΑ, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών.
Επικοινώνησε την δράση σου, υπογράφοντας ως ενεργός συνεργάτης, στον παγκόσμιο χάρτη των δράσεων για τους ΣΒΑ στην πλατφόρμα του #ACT4SDGs.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://act4sdgs.org/

Scroll to Top