Έκθεση για τη Χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, Σεπτέμβριος 2018

Η παρούσα Έκθεση, αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του ιδρύματος Dag Hammarskjöld (2) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για το Πολυεταιρικό Ταμείο (MPTFO), αποτελεί την τέταρτη ετήσια Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ). Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και δεδομένης της Ατζέντας 2030, είναι προφανές ότι η παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια, που αποτελείται κυρίως από την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA), δεν επαρκεί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η Έκθεση επισημαίνει την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης καθώς και σημαντικών καινοτομιών στα πολυμερή χρηματοπιστωτικά εργαλεία, αξιοποιώντας δημόσιες, ιδιωτικές, εγχώριες και διεθνείς πηγές χρηματοδότησης. Η Έκθεση παρέχει βασικές πληροφορίες για τη χρηματοδότηση των ΗΕ και φιλοξενεί τις απόψεις 20 σημαντικών συγγραφέων, προερχόμενων εντός και εκτός του συστήματος των ΗΕ, ως προς τις γενικότερες χρηματοδοτικές τάσεις που επηρεάζουν τους ΣΒΑ. Η Έκθεση στοχεύει να συμβάλει στις υφιστάμενες και μελλοντικές συζητήσεις για το ρόλο των ΗΕ στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αναμόρφωσης του αναπτυξιακού συστήματος των ΗΕ και της ριζικής μεταρρύθμισης της χρηματοδότησης μέσω νέων προσεγγίσεων, εταιρικών σχέσεων, μηχανισμών και αντιλήψεων. 

2. Το Ίδρυμα Dag Hammarskjöld είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1962, εις  μνήμη του δεύτερου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου και της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ειρήνη.

Κατεβάστε την έκθεση εδώ.

Scroll to Top