ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4η Επιθεώρηση (Peer Review) Eλλάδας από DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική Σύσκεψη, 7 Ιουνίου 2018

Στις 7 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών η τέταρτη και τελευταία προπαρασκευαστική σύσκεψη, με στόχο την προετοιμασία των Υπουργείων και άλλων φορέων του δημοσίου, ενόψει της 4ης Επιθεώρησης του συνολικού συστήματος αναπτυξιακής συνεργασίας της χώρας από κλιμάκιο Επιθεωρητών της DAC/ΟΟΣΑ. Στη συνάντηση συμμετείχαν 35 στελέχη των Υπουργείων (Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών […]

4η Επιθεώρηση (Peer Review) Eλλάδας από DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική Σύσκεψη, 7 Ιουνίου 2018 Read More »

4η Επιθεώρηση (Peer Review) της DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική Σύσκεψη, 15 Μαίου 2018

Στις 15 Μαΐου τ.έ. πραγματοποιήθηκε, προπαρασκευαστική σύσκεψη, ενόψει της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) της Ελλάδας από την DAC/ΟΟΣΑ, με συμμετοχή των εστιακών σημείων (focal points) των Υπουργείων και άλλων φορέων. Η σύσκεψη αφορούσε δύο θεματικές της προσεχούς Επιθεώρησης και συγκεκριμένα τη διμερή βοήθεια της χώρας μας: (α) δαπάνες υπέρ προσφύγων εντός επικρατείας/in-donor refugee costs και

4η Επιθεώρηση (Peer Review) της DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική Σύσκεψη, 15 Μαίου 2018 Read More »

4η Επιθεώρηση (Peer Review) χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική σύσκεψη 27 Απριλίου 2018

Στις 27 Απριλίου τ.έ. και ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί προπαρασκευαστική σύσκεψη, στη μεγάλη αίθουσα «Σοφιανοπούλου» του Υπουργείου Εξωτερικών, ενόψει της προετοιμασίας για την επιθεώρηση απο DAC/OOΣA. Στη συνάντηση θα συμμετάσχει στέλεχος της ΜΑ ΟΟΣΑ. Στόχος είναι να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος διυπουργικός συντονισμός και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εμπλεκομένων στο «Peer Review»

4η Επιθεώρηση (Peer Review) χώρας μας από DAC/ΟΟΣΑ – Προπαρασκευαστική σύσκεψη 27 Απριλίου 2018 Read More »

Προπαρασκευαστική Σύσκεψη ενόψει 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) της Eλλάδας από DAC/OOΣΑ

Η πρώτη προπαρασκευαστική διυπουργική σύσκεψη ενόψει της 4ης Επιθεώρησης/Peer Review της χώρας μας από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/ΟΟΣΑ πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018, παρουσία του ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Ιωάννη Μπράχου, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στη σύσκεψη συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι Υπουργείων και φορέων. Η σύσκεψη οργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση

Προπαρασκευαστική Σύσκεψη ενόψει 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) της Eλλάδας από DAC/OOΣΑ Read More »

Εκδήλωση με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) – Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών» (Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017)

Την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) – Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», εν όψει της συμμετοχής της χώρας μας με Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (Voluntary National Review/VNR) στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High-Level Political Forum/HLPF) των Ηνωμένων Εθνών (Νέα Υόρκη,

Εκδήλωση με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) – Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών» (Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017) Read More »

Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, 15 Μαρτίου 2017

Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) Πρόγραμμα εκδήλωσης

Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, 15 Μαρτίου 2017 Read More »

Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για ένα Κοινό Καλύτερο Μέλλον, 2 Μαρτίου 2017

Διοργάνωση: CSR Hellas , ΣΕΒ – Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Περισσότερες πληροφορίες: https://sdgs-event.gr/

Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για ένα Κοινό Καλύτερο Μέλλον, 2 Μαρτίου 2017 Read More »

Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης (7 Μαρτίου 2017)

Σήμερα στο αμφιθέατρο «Γ. Κρανιδιώτης», μεταξύ 10:00-13:00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με θέμα «Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης» με συμμετοχή 75 στελεχών από όλα τα Υπουργεία και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονισμού

Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης (7 Μαρτίου 2017) Read More »

Eπίσκεψη Στελέχoυς της Δεξαμενής Σκέψης “International Peace Institute (IPI)” για Θέματα Εφαρμογής Ατζέντας 2030 και Υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, κατόπιν θετικής εισήγησης της ΜΑ ΟΗΕ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, του στελέχους της Δεξαμενής Σκέψης “International Peace Institute (IPI) κας Jimena Leiva Roesch με την κα Ελένη Νικολαϊδου Διευθύντρια της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωσή της επί της πορείας υλοποίησης των

Eπίσκεψη Στελέχoυς της Δεξαμενής Σκέψης “International Peace Institute (IPI)” για Θέματα Εφαρμογής Ατζέντας 2030 και Υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης Read More »

Συνάντηση για τη Συνοχή της Πολιτικής (Policy Coherence) ως προς την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 7 Μαρτίου 2017

Η Συνοχή της Πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι κρίσιμη για τις συνέργειες μεταξύ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των 169 Υποστόχων, μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των πολιτικών αυτών (π.χ. μέσω αναπτυξιακής βοήθειας ή εμπορίου) σε

Συνάντηση για τη Συνοχή της Πολιτικής (Policy Coherence) ως προς την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 7 Μαρτίου 2017 Read More »

Scroll to Top