Εκδήλωση για το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, 8 Φεβρουαρίου 2019

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών εκδήλωση με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης». Στην εν λόγω εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης (Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων), συμμετείχαν αρμόδιοι εκπρόσωποι των Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωπος του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον. Στην εκδήλωση συμμετείχαν άνω των 65 στελεχών Υπουργείων και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Επικεφαλής των Διπλωματικών Αρχών της Δανίας (κ. Klavs Arnoldi Holm, Πρέσβυς), της Ιρλανδίας (κα Orla O’ Hanrahan, Πρέσβυς), της Φινλανδίας (κ. Juha Markus Pyykkö, Πρέσβυς) και της Τσεχίας (κα Katerina Fialkova, Διευθύντρια του Τμήματος Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχικής Δημοκρατίας) παρουσίασαν τα Εθνικά Σχέδια των χωρών τους για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Eπιπλέον, ο κ. Νικόλαος Τράντας, Προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών,  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, παρουσίασε την υφιστάμενη δομή της εφαρμογής των ΣΒΑ στην Ελλάδα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών ως προς επιτυχημένες πολιτικές, βέλτιστες πρακτικές και προσεγγίσεις, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας, υλοποίησης και παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής των ΣΒΑ.

Μετά τη λήξη των παρουσιάσεων, ακολούθησαν ερωτήσεις από πλευράς των συμμετεχόντων, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα.

Scroll to Top