Εκδήλωση Δημοσιοποίησης των Αποτελεσμάτων της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) της Ελλάδας από την DAC/ΟΟΣΑ

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) του συνολικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας από την Επιτροπή DAC του ΟΟΣΑ (Απρίλιος-Νοέμβριος 2018), στην οποία συνέβαλαν, πέραν του Υπουργείου Εξωτερικών, όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, Διεθνείς Οργανισμοί και άλλοι φορείς, διοργανώθηκε την Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, ειδική εκδήλωση για την επίσημη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Επιθεώρησης.

Στην εκδήλωση, ο αρμόδιος εκπρόσωπος της DAC/ΟΟΣΑ, κ. J. Egan αναφέρθηκε διεξοδικά στην οικοδόμηση ενός νέου οράματος για την ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία και στους τρόπους υλοποίησής του. Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τ. Κουίκ, επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας μας για την υλοποίηση των προτάσεων της 4ης Επιθεώρησης της DAC, μεταξύ άλλων για την υιοθέτηση, εντός του 2019, ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία της χώρας. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Η. Κλάπας, παρουσίασε τις ελληνικές προσπάθειες ανταπόκρισης στις προκλήσεις που συνδέονται με το προσφυγικό/μεταναστευτικό, επί τη βάσει των αρχών του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.

Scroll to Top