Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, 15 Μαρτίου 2017

Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Πρόγραμμα εκδήλωσης