Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για ένα Κοινό Καλύτερο Μέλλον, 2 Μαρτίου 2017

Διοργάνωση: CSR Hellas , ΣΕΒ – Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://sdgs-event.gr/