Προπαρασκευαστική Σύσκεψη ενόψει 4ης Επιθεώρησης (Peer Review) της Eλλάδας από DAC/OOΣΑ

Η πρώτη προπαρασκευαστική διυπουργική σύσκεψη ενόψει της 4ης Επιθεώρησης/Peer Review της χώρας μας από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DAC)/ΟΟΣΑ πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018, παρουσία του ΓΓ ΔΟΣ & ΑΣ, κ. Ιωάννη Μπράχου, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στη σύσκεψη συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι Υπουργείων και φορέων.

Η σύσκεψη οργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία έχει τον συντονισμό της Επιθεώρησης.

Η τελευταία αντίστοιχη Επιθεώρηση της Ελλάδας από την DAC, στην οποία υπήρξε εποικοδομητική συμμετοχή του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, πραγματοποιήθηκε το 2011.

Παρά την δημοσιονομική κρίση, η χώρα μας εξακολουθεί να καταβάλλει, κάθε έτος, σημαντικά κονδύλια Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Official Development Assistance/ODA). Το 2016 διέθεσε ως ODA 369 εκατ. δολ. ΗΠΑ, δηλαδή ποσόν που αντιστοιχεί σε 0,19% περίπου του ελληνικού Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός (ΑΕΕ).

Η 4η Επιθεώρηση, θα καλύψει το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Τα πρακτικά της σύσκεψης είναι διαθέσιμα (τηλ. 210 368 2232) για τους συμμετέχοντες.

Scroll to Top