Εκδήλωση με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) – Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών» (Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017)

Στγμιότυπο από το πάνελ της εκδήλωσης

Την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) – Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», εν όψει της συμμετοχής της χώρας μας με Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (Voluntary National Review/VNR) στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High-Level Political Forum/HLPF) των Ηνωμένων Εθνών (Νέα Υόρκη, Ιούλιος 2018).   

Η εν λόγω Εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, είχε στόχο την ανταλλαγή εμπειριών των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Μεσογείου, οι οποίες έχουν ήδη διενεργήσει VNR στο πλαίσιο των HLPFs κατά τα έτη 2016 ή 2017. Στην Εκδήλωση συμμετείχαν άνω των 100 εκπροσώπων, μεταξύ άλλων, από τα Υπουργεία Εξωτερικών Κύπρου και Τσεχίας, ξένες Διπλωματικές Αποστολές (Αλβανίας, Αυστραλίας, Βελγίου, Γαλλίας, Δανίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Ισπανίας, Λετονίας, Λιβάνου, Μάλτας, Μαρόκου, Ουγγαρίας, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας), καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών και φορέων (ΕΛΣΤΑΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης-CSR Hellas, Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη /ΣΕΒ κ.ά.) της χώρας μας.

Την Εκδήλωση χαιρέτισε η επικεφαλής της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης, κα Ελένη Νικολαΐδου, υπογραμμίζοντας την σημασία που αποδίδει η χώρα μας στην επίτευξη του ΣΒΑ 16 για την Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Θεσμούς και επισημαίνοντας την διοργάνωση, από το ΥΠΕΞ, των Άτυπων Υπουργικών Συναντήσεων της Ρόδου για την ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα (έτη 2016 και 2017), όπως και του Διεθνούς Συνεδρίου για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στην Μέση Ανατολή (2015).

Από τις παρουσιάσεις που ακολούθησαν, επισημαίνονται αναφορές στη σημασία:
(α) του διυπουργικού συντονισμού, μέσω και του ορισμού «σημείων επαφής» (focal points) στα διάφορα Υπουργεία για την διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων (Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, Κύπρος, Ολλανδία και Πορτογαλία),
(β) της εστίασης στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την προώθηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δανία, Εσθονία, Μαρόκο και Τουρκία),
(γ) της υιοθέτησης μιας συμμετοχικής προσέγγισης (participatory approach) ως προς την προετοιμασία της VNR (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Ιορδανία και Ολλανδία),
(δ) της εστίασης της VNR και σε «αδύναμα σημεία» της υπό εξέταση χώρας, πέραν των όποιων επιτευγμάτων (Κύπρος, Εσθονία και Τσεχία) και
(ε) της εξασφάλισης διαθέσιμων στοιχείων για υλοποίηση ΣΒΑ και διαμόρφωσης σχετικών δεικτών (Κύπρος, Ιορδανία, Μαρόκο και Ολλανδία).

Στις πρακτικές παραμέτρους για την επιτυχή διενέργεια μιας VNR κατεδείχθη ότι συγκαταλέγονται η τήρηση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) των Ηνωμένων Εθνών (Κύπρος) και η επικοινωνιακή προώθηση των ΣΒΑ, π.χ. μέσω του ορισμού προσωπικοτήτων ως «Πρέσβεων για ΣΒΑ» ή «SDG Ambassadors» (Τσεχία), της διεξαγωγής συναφών τεχνικών εργαστηρίων

Scroll to Top