Ενημερωτική Eκδήλωση για τη «Συνοχή Πολιτικών για την Ανάπτυξη και Συνοχή Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», 7 Μαΐου 2019

Την Τρίτη, 7 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης, στη αίθουσα «Σοφιανοπούλου» του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερωτική εκδήλωση (Info Day) με θέμα «Συνοχή Πολιτικών για την Ανάπτυξη (PCD) και Συνοχή Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (PCSD)». Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών υλοποίησης σχετικής σύστασης του κλιμακίου Επιθεωρητών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ κατά την 4η Επιθεώρηση (Peer Review) του συνολικού συστήματος διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας, αναφορικά με τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της ελληνικής επίδοσης στη Συνοχή Πολιτικών για την Ανάπτυξη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DG DEVCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης καθώς και ο Συντονιστής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Γραφείου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 50 εκπρόσωποι Υπουργείων.

Η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, κα Marie-Aurélie Vernin, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DG DEVCO, Unit for SDGs Policy and Coherence) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέλυσε το θέμα «Προς τη Συνοχή Πολιτικών για την Επίτευξη της Ατζέντας 2030: Αξιοποιώντας την Εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την Προώθηση και Εφαρμογή της Συνοχής Πολιτικών για την Ανάπτυξη». Αρχικά, σημείωσε ότι η Συνοχή Πολιτικών για την Ανάπτυξη/PCD απορρέει από νομική δέσμευση (Άρθρο 208 ΣΛΕΕ) και αφορά τη μη πρόκληση ζημίας από εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες, εν αντιθέσει με την έννοια της Συνοχής Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/PCSD, η οποία είναι οικουμενική. Επεσήμανε την πολιτική δέσμευση της ΕΕ για προώθηση της PCD ως σημαντικής παραμέτρου της PCSD, όπως προκύπτει από τη Νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη και το γεγονός ότι αναμένεται να υιοθετηθούν συναφή Συμπεράσματα Συμβουλίου. Ως ανέφερε, η νέα προσέγγιση της ΕΕ ως προς τη Συνοχή Πολιτικών για την Ανάπτυξη, στη βάση της Ατζέντας 2030, επικεντρώνεται στη Συνοχή Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παράλληλα, έκανε αναφορά στους μηχανισμούς και τα εργαλεία που απαιτούνται για την καλύτερη υλοποίηση της Συνοχής Πολιτικών για την Ανάπτυξη, αλλά και για τις προκλήσεις και δυσκολίες που υπάρχουν.

Ο Συντονιστής της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Γιάννης Ευσταθόπουλος, παρουσίασε τη «Συμβολή της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής στη Συνοχή Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». H Στρατηγική αφορά τη διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου βιώσιμων και συνεκτικών πολιτικών, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις διάφορες διαστάσεις της βιωσιμότητας (π.χ. οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική).

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, κ. Νικόλαος Τράντας, αναφέρθηκε στο θέμα της «Διακυβέρνησης ως προς την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από την Ελλάδα». Επεσήμανε τη δέσμευση της χώρας στην υλοποίηση των ΣΒΑ και την σημασία υιοθέτησης μιας διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχει το σύνολο της κοινωνίας.

Ο εκπρόσωπος του “Mediterranean Action Plan” (MAP) του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), κ. Julien Le Tellier, παρουσίασε το θέμα: «Μεσογειακή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Περιφερειακή Διάσταση ως Γέφυρα Μεταξύ Παγκόσμιων και Εθνικών Πολιτικών».

H κα Ελένη Νικολαïδου, Διευθύντρια της ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνσης, παρουσίασε τις συστάσεις και ευρήματα της DAC/ΟΟΣΑ από την πρόσφατη Επιθεώρηση ως προς την υλοποίηση της Συνοχής Πολιτικών για την Ανάπτυξη στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ελλάδας καθώς και τα επόμενα βήματα.

Scroll to Top