Ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης 2009

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2009 έλαβαν χώρα στον Διεθνή Εκθεσιακό Χώρο της Στοκχόλμης Σουηδίας από Πέμπτη, 22 έως Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2009, ήταν η προβολή της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εξειδικευμένων …

Ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης 2009 Διαβάστε Περισσότερα »