Συνάντηση για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒA) – Διάλογος μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Υπουργείο Εξωτερικών, 26 Μάϊου 2016)

Την Πέμπτη 26 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, στο Αμφιθέατρο Γιάννος Κρανιδιώτης του Υπουργείου Εξωτερικών, με θέμα το «Διάλογο μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016-2030».

Στη συνάντηση, η οποία οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού – ΥΔΑΣ-3, συμμετείχαν άνω των 100 εκπροσώπων προερχόμενων από Υπουργεία, τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, τη Βουλή των Ελλήνων, Ανεξάρτητες Αρχές, την Ελληνική Αστυνομία και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Η Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 70/1, «Transforming our World: Τhe 2030 Agenda for Sustainable Development», η οποία υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο 2015, επισημαίνει το σημαντικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η κινητοποίηση πολυμερών εταιρικών συνεργασιών και αποτελεσματικών συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη (μεταφορά τεχνογνωσίας, τεχνολογίας, χρηματοοικονομικών πόρων) για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για το Πρόγραμμα της Συνάντησης πατήστε εδώ.

Scroll to Top