Ευρωπαϊκές ημέρες ανάπτυξης 2009

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2009 έλαβαν χώρα στον Διεθνή Εκθεσιακό Χώρο της Στοκχόλμης Σουηδίας από Πέμπτη, 22 έως Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2009, ήταν η προβολή της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αυτής καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εξειδικευμένων κοινών σε ειδικά θέματα διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η εκδήλωση αυτή, στην οποία συμμετείχαν τα κ-μ της Ε.Ε., εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών, διεθνείς προσωπικότητες και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών αναδείχθηκε ως αναπτυξιακό γεγονός μείζονος σημασίας με συμμετοχή περίπου 4000 ατόμων. Ενδεικτικά, στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2009 παρέστησαν η Α.Β.Υ. Βικτωρία, Πριγκίπισσα της Σουηδίας, ο Fredrik Reinfelot, Πρωθυπουργός της Σουηδίας, η Ellen Johnson-Sirleaf, Πρόεδρος της Λιβερίας, ο E.B. Koroma, Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε, Η Michele Duvivier Pierre Louis, Πρωθυπουργός Αϊτής, ο Emmanuel Manny Mori, Πρόεδρος Ομοσπονδιακών Κρατών Μικρονησίας, οι Tertius Zongo, Πρωθυπουργός της Burkina Faso, Sheikh Hasina, Πρωθυπουργός του Bangladesh, Raila Odinga, Πρωθυπουργός της Kenya, Edward Natapei, Πρωθυπουργός του Vanuatu, η Gunilla Carlsson, Υπουργός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας της Σουηδίας, ο Jose-Manuel Barroso Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Margot Wallstrom, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Karel De Gucht, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ανάπτυξη και την Ανθρωπιστική Βοήθεια, η Helen Clark, Διαχειριστής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), η Mary Robinson, Αντιπρόεδρος του Club of Madrid, τ. Πρόεδρος Ιρλανδίας και τ. Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διεθνείς αξιωματούχοι, εκπρόσωποι αναπτυξιακών οργανισμών κ.α.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στον ρόλο των πολιτών στην διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία («Citizenship & Development»), με ειδικότερη έμφαση:

 • Στην οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών
 • Στην κλιματική αλλαγή
 • Στην παγκόσμια οικονομική κατάσταση και στην ενδυνάμωση των ασθενέστερων οικονομικά κοινωνικών ομάδων
 • Σε θέματα μετανάστευσης και ευπαθών κοινωνικών ομάδων


Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2009 διαρθρώθηκαν ως εξής:

1. Εργασίες της Ολομέλειας
Στις εργασίες της Ολομέλειας η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Ο όλος των πολιτών στην διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία
 • Απαντώντας στην παγκόσμια οικονομική κρίση
 • Δημοκρατία και Ανάπτυξη


2. Στρογγυλές Τράπεζες
Στις εργασίες των Στρογγυλών Τραπεζών δόθηκε έμφαση σε ειδικότερα θέματα, σχετιζόμενα άμεσα ή έμμεσα με τον ρόλο των πολιτών στην διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία την κλιματική αλλαγή, μερικά εκ των οποίων παρουσιάζονται κατωτέρω:

 • Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και του εμπορίου σε περίοδο οικονομικής αναταραχής
 • Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία μετά το 2015
 • Πώς μπορεί η Κοινωνία των Πολιτών και η ενίσχυση της επικοινωνίας να προωθήσουν τη διαφάνεια στην παροχή και τον απολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας
 • Γυναίκες και ανθρώπινη ασφάλεια
 • Η Θέση της ανάπτυξης στη νέα αρχιτεκτονική της ΕΕ
 • Οι Ευρωπαίοι πολίτες ως καταλύτης της αλλαγής


3. Παράλληλα γεγονότα
Τα κράτη μέλη, οι διεθνείς οργανισμοί και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών είχαν την δυνατότητα να οργανώσουν παράλληλα γεγονότα, στα οποία παρουσίασαν ειδικότερα θέματα, που άπτονται του γενικότερου θέματος. Μερικά από αυτά, που παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν:

 • Επαναπροσδιορίζοντας και επαναδομώντας τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διοργανώθηκε από το Overseas Development Institute, U.K.)
 • Η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή της Κοπεγχάγης : μπορεί να αποτελέσει επιτυχία? (διοργανώθηκε από το BBC World)


4. Αναπτυξιακό Χωριό
Στον εκθεσιακό χώρο, που πραγματοποιήθηκαν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2009, λειτουργούσε το «Αναπτυξιακό Χωριό» με περίπτερα των αρμόδιων εθνικών υπουργείων και αρχών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας των κρατών μελών, διεθνών οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στα οποία οι συμμετέχοντες παρουσίασαν στο ευρύ κοινό τις προτεραιότητες τους στον τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η ΥΔΑΣ συμμετείχε στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης 2009, με ειδικό περίπτερο, εμβαδού 40 τ.μ., που εγκαταστάθηκε στο Αναπτυξιακό Χωριό. Στο περίπτερο της ΥΔΑΣ παρουσιάστηκαν οι γεωγραφικές και τομεακές προτεραιότητες της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις τις σχετικές με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή:

 • Δράσεις στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του Δικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας (2008)
 • Μνημόνια Συνεργασίας για την Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
 • Προγράμματα διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας σχετικά με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας


Παράλληλα, προβλήθηκε ειδικό video με οπτικό υλικό από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες της Ελλάδας στον κόσμο.

Στους επισκέπτες διετίθεντο, ως προωθητικό υλικό, ενημερωτικά φυλλάδια με θέμα την ελληνική αναπτυξιακή πολιτική για την διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, υφασμάτινες τσάντες και καπέλα με το λογότυπο Hellenic Aid καθώς και dvd με το ντοκιμαντέρ «Qadir: Ένας Αφγανός Οδυσσέας», το οποίο είναι πρόγραμμα αναπτυξιακής εκπαίδευσης συγχρηματοδοτηθέν από την ΥΔΑΣ.

5. Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη 2008-9
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2009, και με στόχο την προώθηση της ιδέας της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας στην νεολαία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το European Schoolnet (EUN), διοργάνωσε, για τρίτη συνεχή χρονιά, τον Διαγωνισμό εκπαιδευτικού χαρακτήρα «Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη 2008-9» με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη στην Αφρική.
Οι εθνικοί νικητές του διαγωνισμού, οι αναπληρωτές τους, ηλικίας 16 έως 18 ετών, από σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι επιβλέποντες καθηγητές, εκλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Στοκχόλμη για την τελετή βράβευσης. Επ’ ευκαιρία του ταξιδιού τους στην Στοκχόλμη, η Ελληνίδα νικήτρια και η αναπληρώτρια της, μαθήτριες του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης, και η καθηγήτριά τους επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΥΔΑΣ στο Αναπτυξιακό Χωριό και ενημερώθηκαν για τις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δράσεις της Ελλάδας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Scroll to Top