Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων

Βάσει του Ψηφίσματος 46/182 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (G.A. Resolution 46/182), τον Δεκέμβριο του 1991, σχετικά με τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής του Ο.Η.Ε. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως οι φυσικές καταστροφές και οι ένοπλες συρράξεις, ιδρύθηκε το Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (Department of Humanitarian Affairs-DHA).

Περαιτέρω, θεσμοθετήθηκε η θέση του Συντονιστή Βοήθειας σε Έκτακτες Ανάγκες (Emergency Relief Coordinator-ERC), ο οποίος ορίστηκε ως Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, αρμόδιος για ανθρωπιστικά θέματα. Το 1998, το Τμήμα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την ανάληψη των αναγκαίων δράσεων για την αντιμετώπιση των κάτωθι σοβαρών κινδύνων, που απειλούν την ανθρώπινη ασφάλεια:

  • Παροχή της αναγκαίας περίθαλψης σε πληθυσμούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
  • Προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων
  • Προστασία σε εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς και πρόσφυγες
  • Προστασία των μελών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από κάθε είδους εκμετάλλευση ή κακοποίηση της γενετήσιας ελευθερίας τους.
  • Εξανθρωπισμός των ποινικών κυρώσεων.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, ενώ παρέχει ουσιαστική συνδρομή στα κράτη μέλη του Ο.Η.Ε. σε ανθρωπιστικά θέματα.

Scroll to Top