Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΕ «Rio+20»

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΕ «Rio+20», οργανώθηκε, δυνάμει της Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ΗΕ A/RES/64/236, – την επέτειο των είκοσι χρόνων από την Διάσκεψη των ΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992) και των δέκα χρόνων από την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, 2002).

Στην Διάσκεψη συμμετείχαν αρχηγοί κρατών, εκπρόσωποι του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, ΜΚΟ και άλλοι, με κοινό στόχο την αναδιαμόρφωση και αναδιοργάνωση αναπτυξιακών πολιτικών ικανών να συμβάλλουν στην μείωση της φτώχειας, την προώθηση της κοινωνικής ισότητας και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.

Κύρια θέματα της Διάσκεψης ήταν:
• H αναγνώριση της σπουδαιότητας της Πράσινης Οικονομίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας,
• Το Θεσμικό της Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης,

Στο πλαίσιο αυτό, η προβληματική κινήθηκε γύρω από επτά τομεακές προτεραιότητες:
•    Τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας,
•    Την ενέργεια,
•    Τις βιώσιμες πόλεις,
•    Την διατροφική ασφάλεια και την βιώσιμη γεωργία,
•    Τα ύδατα,
•    Τους ωκεανούς,
•    Την ετοιμότητα σε περίπτωση καταστροφών.

Οι ανωτέρω προτεραιότητες, ενσωματώθηκαν στο κείμενο, που υιοθετήθηκε κατά τη Διάσκεψη, με τίτλο «Το μέλλον που επιθυμούμε» , το οποίο προβλέπει επίσης ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, τη διαμόρφωση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με την μετά το 2015 αναπτυξιακή ατζέντα καθώς και Μέσα Εφαρμογής Στόχων και Συμφωνιών, ικανά για την επίτευξη των δεσμεύσεων σχετικα΄με την βιώσιμη ανάπτυξη

Scroll to Top