Εταιρική Σχέση του Μπουσάν για αποτελεσματική Αναπτυξιακή Συνεργασία

4th HIGH-LEVEL FORUM ON AID EFFECTIVENESS (2011)

Υπήρξε η τέταρτη σειράς σημαντικών διεθνών συναντήσεων για θέματα αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας, που πραγματοποιούνται ανά τετραετία περίπου και δίνουν το στίγμα της προόδου προς την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), καθώς επίσης και των νέων τάσεων στο χώρο της διεθνούς αναπτυξιακής πολιτικής.

Στο Μπουσάν συγκεντρώθηκαν περίπου τρεις χιλιάδες εκπρόσωποι από εκατόν εξήντα χώρες, εβδομήντα Διεθνείς Οργανισμούς, Κοινοβούλια και εκατό περίπου ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες.

Βασική καινοτομία της Διάσκεψης του Μπουσάν υπήρξε η διεύρυνση της παραδοσιακής αντίληψης περί της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στην Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) αλλά μετεξελίσσεται σε ένα νέο σχήμα συνολικής συνεργασίας “all inclusive international partnership” που περιλαμβάνει πέραν των παραδοσιακών χωρών δωρητών, τις νέες αναδυόμενες οικονομίες (κυρίως Κίνα, Ινδία, Μεξικό, Βραζιλία), νέες μορφές συνεργασίας (Νότος-Νότος, τριγωνικές συνεργασίες) αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Κατά το HLF-4 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Ki-Moon κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην επιτρέψει στη διεθνή οικονομική κρίση να επηρεάσει αρνητικά το ύψος της παρεχόμενης ODA, ενώ ζήτησε από τις αναπτυσσόμενες χώρες να ορίσουν σαφή αναπτυξιακή στρατηγική, να ενισχύσουν τους μηχανισμούς διαφάνειας και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Επιπλέον, προέτρεψε παλαιούς και νέους χορηγούς να στηρίξουν το πρόγραμμα του ΟΗΕ “Delivering as One”. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ κ. A. Gurria ανέφερε ότι ο Οργανισμός εκπονεί την “OECD Strategy on Development” δίδοντας προτεραιότητα στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την πράσινη ανάπτυξη και την ανάπτυξη ικανοτήτων, ενώ υπογράμμισε ότι ο απολογισμός της προόδου από την εφαρμογή της “Paris Declaration” είναι απογοητευτικός, καθώς μόνο ένας (η συντονισμένη τεχνική συνεργασία) από τους δεκατρείς στόχους που είχαν τεθεί για το 2010, έχει οριακά επιτευχθεί.

Η Διακήρυξη του Μπουσάν φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία ως ένα διεθνώς συμφωνηθέν περιεκτικό πλαίσιο αναπτυξιακής συνεργασίας το οποίο συμπεριλαμβάνει τους παραδοσιακούς δωρητές, τις συνέργιες Νότου-Νότου, τους αναδυόμενους δωρητές και τους ιδιωτικούς χρηματοδότες. Λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες δεσμεύσεις των “Paris Declaration” και “Accra Agenda for Action” και προχωρεί στη δημιουργία της “Global Partnership” με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Scroll to Top