ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία (Policy Coherence for Sustainable Development 2017 Eradicating Poverty and Promoting Prosperity) »

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία» Η Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Policy Coherence for Sustainable Development – PCSD) ενσωματώνεται στον Υποστόχο 17.14 (Ατζέντα 2030) ως διατομεακό μέσο εφαρμογής, το οποίο διατρέχει τους θεσμικούς μηχανισμούς, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτικών καθώς […]

Έκδοση ΟΟΣΑ «Συνοχή των Πολιτικών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 2017 – Εξαλείφοντας την Φτώχεια και Προωθώντας την Ευημερία (Policy Coherence for Sustainable Development 2017 Eradicating Poverty and Promoting Prosperity) » Read More »

Έκδοση ΟΟΣΑ/ΠΟΕ “Aid for Trade at a Glance 2017 – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development”

Η παρούσα κοινή έκδοση ΟΟΣΑ και Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με τη συμβολή και άλλων οργανισμών, κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Αξιολόγησης 2017 για την Στήριξη του Εμπορίου “Global Review 2017 of Aid for Trade – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development”, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη,  στις 11-13 Ιουλίου 2017. Η έκδοση

Έκδοση ΟΟΣΑ/ΠΟΕ “Aid for Trade at a Glance 2017 – Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity For Sustainable Development” Read More »

Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια

Η «Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια» (“European Consensus on Humanitarian Aid”) περιγράφει το πλαίσιο πολιτικής της ως προς την ανταπόκριση σε ανθρωπιστικές κρίσεις. Eιδικότερα η Συναίνεση καθορίζει το γιατί (why), το πώς (how) και το πότε (when) ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η Συναίνεση υπεγράφη το 2007 από το Eευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια Read More »

«Διευκρινίσεις» της DAC/ΟΟΣΑ επί των οδηγιών υποβολής στατιστικών στοιχείων ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών

Οι «Διευκρινίσεις» (“Clarifications”) της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee/DAC) του ΟΟΣΑ επί των Οδηγιών για την υποβολή στατιστικών στοιχείων (statistical reporting Directives) ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών (in-donor refugee costs) υιοθετήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2017, κατά την Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (High-Level Meeting) της DAC. Οι «Διευκρινίσεις» αναφέρονται

«Διευκρινίσεις» της DAC/ΟΟΣΑ επί των οδηγιών υποβολής στατιστικών στοιχείων ως προς τις δαπάνες για πρόσφυγες εντός της επικράτειας των δωρητριών χωρών Read More »

Eτήσια Έκθεση UNCTAD Έτους 2017 για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση έτους 2017 για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (Trade and Development Report 2017). Σύμφωνα με την Έκθεση, η χρονική συγκυρία είναι ιδανική για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με τη βοήθεια συντονισμένης δημοσιονομικής προσαρμογής, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και

Eτήσια Έκθεση UNCTAD Έτους 2017 για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη Read More »

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Αναπτυξιακή Συνεργασία – Στατιστικά στοιχεία της Ανάπτυξης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ (Development Co-operation Report 2017 – Data for Development)

Η Ετήσια Έκθεση έτους 2017 του Προέδρου της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει λεπτομερή στατιστικά στοιχεία και ανάλυση των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας κάθε χώρας (Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια) καθώς και επισκόπηση των τάσεων και των θεματικών που απασχολούν την κοινότητα αναπτυξιακής συνεργασίας. http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report_20747721

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Αναπτυξιακή Συνεργασία – Στατιστικά στοιχεία της Ανάπτυξης της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ (Development Co-operation Report 2017 – Data for Development) Read More »

Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια”

Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση με επιτυχημένες περιπτώσεις (case studies) αναπτυξιακής βοήθειας στους τομείς των συγκρούσεων, ειρήνης και ασφάλειας, όπου περιλαμβάνονται και δράσεις που συγχρηματοδότησε η Ελλάδα στο Αφγανιστάν, Κεντρική-Ανατολική Μεσόγειο και στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Σχετικοί ιστότοποι: https://one.oecd.org/document/DCD/DAC(2017)22/FINAL/en/pdf http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-48.htm http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/oda-eligibility-database/case-49.htm

Ειδική έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ “Δραστηριότητες σχετικά με Συγκρούσεις, Ειρήνη και Ασφάλεια” Read More »

Επίτευξη της Ευημερίας μέσω Εμπορίου και Επενδύσεων

Η ΕΕ διαμόρφωσε για πρώτη φορά το 2007 τη Στρατηγική της «Στήριξη από την ΕΕ των Αναγκών των Αναπτυσσομένων Χωρών στο Εμπόριο» για ενίσχυση των προσπαθειών των αναπτυσσομένων χωρών, ιδιαίτερα Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) να ενταχθούν στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, δηλαδή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου με στόχο, μέσω του εμπορίου να τονωθεί η ανάπτυξη και

Επίτευξη της Ευημερίας μέσω Εμπορίου και Επενδύσεων Read More »

Μελέτη OOΣΑ «Μέτρησης Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης»

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), η Διεύθυνση Στατιστικής του ΟΟΣΑ εκπόνησε μελέτη για την «Μέτρηση της Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης /Measuring the Distance to the SDG Targets», προκειμένου να στηρίξει τις χώρες στην εφαρμογή της Ατζέντας 2030 σε εθνικό επίπεδο. Η μελέτη βασίζεται στον Παγκόσμιο

Μελέτη OOΣΑ «Μέτρησης Απόστασης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» Read More »

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)»

Ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε ειδική έκδοση «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016», όπου εξετάζονται οι αλλαγές και οι τάσεις των συστημάτων αξιολόγησης κατά την τελευταία 5ετία. Περιγράφεται ο ρόλος των αναπτυξιακών ιδρυμάτων, υπουργείων και πολυμερών τραπεζών καθώς και η διαχείριση της αξιολόγησης από την πλευρά τους. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και

Ειδική Έκδοση ΟΟΣΑ «Συστήματα Αξιολόγησης στην Αναπτυξιακή Συνεργασία – Έκθεση 2016 (Evaluation Systems in Development Co-operation 2016 Review)» Read More »

Scroll to Top