Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF) υπό την Αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των ΗΕ (UN ECOSOC)

Η Σύνοδος του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (High Level Political Forum), υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (UN ECOSOC), με θέμα «Ενδυνάμωση Ανθρώπων και Εξασφάλιση Συμμετοχικότητας και Ισότητας», πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 9-18 Ιουλίου 2019 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Οι εργασίες της Συνόδου διεξήχθησαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων αρχικά (9-13 Ιουλίου) και κατόπιν σε υπουργικό επίπεδο (16-18 Ιουλίου).

Η φετινή Σύνοδος HLPF ήταν η τελευταία του πρώτου τετραετούς κύκλου παρακολούθησης της πορείας επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι ΣΒΑ που εξετάσθηκαν ήταν:

-ΣΒΑ 4: Διασφάλιση ποιοτικής, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους.
– ΣΒΑ 8: Προώθηση σταθερής, χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.
– ΣΒΑ 10: Μείωση ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών. – ΣΒΑ 13: Ανάληψη επείγουσας δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. – ΣΒΑ 16: Προώθηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους και δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και συμμετοχικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
– ΣΒΑ 17: Ενίσχυση των μέσων υλοποίησης και ενίσχυση των συνεργασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (εξετάζεται κάθε χρόνο).

Στη Σύνοδο συμμετείχαν υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών (100 κράτη, εκ των οποίων 17 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκπροσωπήθηκαν σε Υπουργικό επίπεδο), κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, των διεθνών και εξειδικευμένων οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Κατά τη διάρκεια του HLPF 2019, διοργανώθηκαν 156 παράλληλες εκδηλώσεις, εκ των οποίων μεγάλη επιτυχία είχε η παρουσίαση εκ μέρους της ΕΕ της προόδου εφαρμογής των ΣΒΑ στο πλαίσιο της Ένωσης, με την παρουσία τoυ Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Karmenu Vella, του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Neven Mimica, καθώς και Μονίμων Αντιπροσώπων, υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ΟΗΕ και εκπροσώπων κρατών μελών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Κατά τη Γενική Συζήτηση παρουσιάστηκε η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. António Guterres, για την πρόοδο επίτευξης των ΣΒΑ. Επιπρόσθετα, κατά τη φετινή Σύνοδο HLPF παρουσιάσθηκαν Εθνικές Εθελοντικές Αξιολογήσεις (VNRs) από 47 χώρες, εκ των οποίων 7 παρουσίασαν VNR για δεύτερη φορά. Συνολικά, κατά τον πρώτο τετραετή κύκλο παρακολούθησης των ΣΒΑ, περίπου 160 χώρες έχουν παρουσιάσει VNR, με 15 εξ αυτών να έχουν ήδη παρουσιάσει για δεύτερη φορά, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που δίνει η διεθνής κοινότητα στην επίτευξη των ΣΒΑ και της Ατζέντας 2030.

Από τη φετινή Συνεδρίαση HLPF σημειώνεται η ανησυχία για τον αργό ρυθμό υλοποίησης των ΣΒΑ καθώς και για τα χρηματοδοτικά κενά προκειμένου να επιτευχθεί η συνολική εφαρμογή τους. Ωστόσο, κρίνεται εφικτή η υλοποίηση των ΣΒΑ μέχρι το 2030 με την προϋπόθεση της επιτάχυνσης δράσεων σε όλα τα επίπεδα και της κινητοποίησης πόρων από πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης.

Κατά τη Σύνοδο του HLPF, υπό την αιγίδα του ECOSOC, δεν υιοθετήθηκαν συμπεράσματα καθώς, κατά τη Σύνοδο Κορυφής (Πολιτικό Φόρουμ υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ) που θα πραγματοποιηθεί 24-25 Σεπτεμβρίου 2019, στη Νέα Υόρκη, πρόκειται να υιοθετηθεί ομόφωνα σχετική Πολιτική Διακήρυξη από Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, η οποία θα εκφράζει την ισχυρή βούληση και δέσμευσή τους για την επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης των ΣΒΑ και την εξασφάλιση επίτευξής τους μέχρι το 2030. Η Σύνοδος Κορυφής πρόκειται επίσης να αξιολογήσει συνολικά τον πρώτο τετραετή κύκλο υλοποίησης των 17 ΣΒΑ.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019/

Scroll to Top