OHE

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2021 χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για να αναδείξει τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης και να επισημάνει τομείς που απαιτούν επείγουσα και συντονισμένη δράση. Η Έκθεση εκπονήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με περισσότερους από 50 […]

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 Read More »

HLPF 2021 – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη, 6-15 Ιουλίου 2021

To Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC), θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 6 Ιουλίου έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, συμπεριλαμβανομένης της τριήμερης υπουργικής συνάντησης (13-15 Ιουλίου). Το θέμα του φετινού Φόρουμ θα είναι: «Βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη από την

HLPF 2021 – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη, 6-15 Ιουλίου 2021 Read More »

Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών: Επισκόπηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 – Η επίτευξη των ΣΒΑ στην μετά τον COVID-19 εποχή

Η πανδημία του COVID-19 υπήρξε μια παγκόσμια τραγωδία, καθώς εκτός των θανάτων, οδήγησε σε παύση της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής ζωής γενικότερα, σε όλες τις χώρες και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, η οικονομική ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί δραματικά και η φτώχεια αυξάνεται παντού. Τίθεται επομένως το ερώτημα σχετικά με το αν οι

Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών: Επισκόπηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 – Η επίτευξη των ΣΒΑ στην μετά τον COVID-19 εποχή Read More »

Έκθεση Ηνωμένων Εθνών 2020 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ετήσια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) παρέχει μια επισκόπηση των, μέχρι σήμερα, προσπαθειών υλοποίησής τους παγκοσμίως, επισημαίνοντας τομείς προόδου και τομείς στους οποίους απαιτείται να αναληφθεί περισσότερη δράση προκειμένου να διασφαλιστεί η «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη. Σύμφωνα με την παρούσα έκθεση, πέντε χρόνια μετά την υιοθέτηση των ΣΒΑ, έχει σημειωθεί

Έκθεση Ηνωμένων Εθνών 2020 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Read More »

HLPF 2020 – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη, 7-16 Ιουλίου 2020

Το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού επιπέδου (HLPF) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υπό την αιγίδα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών, θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 16 Ιουλίου 2020, συμπεριλαμβανομένης της τριήμερης υπουργικής συνάντησης (14-16 Ιουλίου). Το φετινό θέμα θα είναι: «Ταχεία δράση και πορεία μετασχηματισμού για την υλοποίηση μιας δεκαετίας δράσεων

HLPF 2020 – Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Νέα Υόρκη, 7-16 Ιουλίου 2020 Read More »

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD): Έκθεση για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες 2019

Η Έκθεση για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (ΛΑΧ) 2019: «Το παρόν και το μέλλον της εξωτερικής χρηματοδότησης της ανάπτυξης – Παλαιά Εξάρτηση και Νέες Προκλήσεις» στοχεύει να δώσει απάντηση στο ερώτημα κατά πόσον και σε ποιο βαθμό οι διαθέσιμοι εξωτερικοί πόροι συνεισφέρουν στον διαρθρωτικό οικονομικό μετασχηματισμό των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών. Η Έκθεση έχει στόχο να

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD): Έκθεση για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες 2019 Read More »

Ο Οδικός Χάρτης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019-2021

Το 2015 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις πολυμερείς συμφωνίες. Η Ατζέντα 2030 με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, ανοίγουν το δρόμο για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον. Η Ατζέντα Δράσης της Αδδίς Αμπέμπα καθιερώνει ένα σχέδιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της Ατζέντας 2030

Ο Οδικός Χάρτης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Χρηματοδότηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2019-2021 Read More »

Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών: Επισκόπηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 – Μια σφαιρική εικόνα των προκλήσεων που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έχουν σημειώσει πρόοδο από την υιοθέτησή τους το 2015. Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες πολλών κυβερνήσεων και αναπτυξιακών εταίρων, η παιδική θνησιμότητα μειώνεται, η ηπατίτιδα υποχωρεί, ενώ ο αριθμός νέων μολύνσεων από τον ιό της ηπατίτιδας Β είναι σχεδόν μηδενικός. Παράλληλα έχει αυξηθεί η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως, ενώ έχει

Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών: Επισκόπηση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 – Μια σφαιρική εικόνα των προκλήσεων που αφορούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Read More »

Πλατφόρμα Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Δέσμευση της Ελλάδας για Πράσινη Ανάπτυξη μέσω της Κυκλικής Οικονομίας

Η πλατφόρμα Συνεργασίας, των Ηνωμένων Εθνών, για τους ΣΒΑ, αποτελεί ένα παγκόσμιο μητρώο εθελοντικών δεσμεύσεων και συμπράξεων μεταξύ ενδιαφερομένων φορέων, οι οποίες έχουν στόχο την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της

Πλατφόρμα Συνεργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Δέσμευση της Ελλάδας για Πράσινη Ανάπτυξη μέσω της Κυκλικής Οικονομίας Read More »

Ειδική Έκδοση των Ηνωμένων Εθνών: Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την Πρόοδο στην Υλοποίηση των ΣΒΑ, 2019

Πριν από τέσσερα έτη, οι ηγέτες του κόσμου συναντήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη και υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αν και η διαθεσιμότητα έγκαιρων και αναλυτικών στοιχείων από όλες τις χώρες και για όλους του στόχους και δείκτες εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, η Έκθεση παρουσιάζει μια αρκετά σαφή εικόνα ως προς την πορεία

Ειδική Έκδοση των Ηνωμένων Εθνών: Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την Πρόοδο στην Υλοποίηση των ΣΒΑ, 2019 Read More »

Scroll to Top