Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2021 χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για να αναδείξει τις καταστροφικές επιπτώσεις της κρίσης και να επισημάνει τομείς που απαιτούν επείγουσα και συντονισμένη δράση. Η Έκθεση εκπονήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με περισσότερους από 50 διεθνείς οργανισμούς.

Καθώς βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος της πανδημίας COVID-19, είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για μια κρίση μνημειωδών διαστάσεων, με καταστροφικές επιπτώσεις στις ζωές των ανθρώπων και στις προσπάθειες υλοποίησης της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιστορικά, οι πανδημίες έχουν λειτουργήσει ως καταλύτες για πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και αυτό εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Το έτος 2021 θα είναι καθοριστικό για την δυνατότητα της ανθρωπότητας να επιτύχει τις απαιτούμενες αλλαγές ώστε να ανταποκριθεί στην δέσμευση υλοποίησης της Ατζέντας 2030.

Καθώς η πανδημία είναι σε εξέλιξη, η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, αναδεικνύει ορισμένες σημαντικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι ήδη εμφανείς σε πολλές περιοχές. Το ποσοστό ακραίας φτώχειας, παγκοσμίως, αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια και υπολογίζεται ότι 119 έως 124 εκατομμύρια άνθρωποι επέστρεψαν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας κατά το έτος 2020. Ελλοχεύει επίσης κίνδυνος για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς μειώθηκε η ικανότητα ανάγνωσης 101 εκατομμυρίων παιδιών, εξαλείφοντας επιτεύγματα της εκπαίδευσης δύο δεκαετιών. Οι γυναίκες αντιμετώπισαν αυξημένη ενδοοικογενειακή βία, οι γάμοι σε παιδική ηλικία αναμένεται να αυξηθούν μετά την πτώση των τελευταίων ετών ενώ η μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας μειώνεται όλο και δυσανάλογα για τις γυναίκες και κορίτσια, επηρεάζοντας τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εισοδήματος, καθώς και την υγεία. Όμως, παρά την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, οι συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Με την παγκόσμια μέση θερμοκρασία να φτάνει περίπου τους 1,2°C άνω του προ-βιομηχανικού επιπέδου, η κλιματική κρίση είναι ήδη παρούσα και οι επιπτώσεις της γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο. Τέλος, η πανδημία έφερε τεράστιες χρηματοοικονομικές προκλήσεις, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, με σημαντική αύξηση της κρίσης χρέους και δραματική μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων και του εμπορίου.

Πληροφορίες: https://reliefweb.int/report/world/sustainable-development-goals-report-2021

Scroll to Top