Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο της υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2021, βασίζεται σε διαθέσιμα δεδομένα του Απριλίου 2021 σχετικά με τους παγκόσμιους δείκτες για τους 17 ΣΒΑ. Σημειώνεται ότι η παγκόσμια βάση δεδομένων για τους ΣΒΑ περιλαμβάνει περισσότερους δείκτες από ποτέ, με 211 δείκτες διαθέσιμους το 2021, από 115 δείκτες το 2016.

Η Έκθεση ξεκινά τονίζοντας ότι ακόμη και πριν από την πανδημία COVID-19, η πρόοδος υλοποίησης των ΣΒΑ δεν ήταν σε καλό δρόμο, καθώς είτε δεν υπήρχε αρκετά γρήγορη πρόοδος είτε σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν και βήματα προς τα πίσω. Σύμφωνα με την Έκθεση, η παγκόσμια ανταπόκριση των επομένων 18 μηνών θα καθορίσει εάν η πανδημία θα αποδειχθεί τελικά μια «πολύ αναγκαία αφύπνιση», επιβεβαιώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «απειλώντας τη βιοποικιλότητα, η ανθρωπότητα απειλεί τη δική της επιβίωση».

Οι συντάκτες της Έκθεσης προτείνουν τις παρακάτω αναγκαίες δράσεις:

Παροχή δίκαιης πρόσβασης σε εμβόλια και άλλες θεραπείες της COVID-19, για την ενίσχυση της οικονομίας των αναπτυσσόμενων χωρών και την ανάκαμψη, καθοδηγούμενη από την Ατζέντα 2030.
Χρησιμοποίηση της ανάκαμψης για υιοθέτηση νέων αναπτυξιακών οδών, ανθεκτικών και «χωρίς αποκλεισμούς», που θα μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα, θα διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους, θα δημιουργήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας, θα προωθήσουν την ισότητα των φύλων και θα αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανισότητες.
Βελτίωση της διαθεσιμότητας των διεθνώς συγκρίσιμων δεδομένων για τους ΣΒΑ ώστε να καλυφθούν τα κενά που σχετίζονται με τη γεωγραφική κάλυψη, τον χρόνο και το επίπεδο ανάλυσης, ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα όσοι έχουν «μείνει πίσω» (“left behind”).
Ανάδειξη της καθαρής και βιώσιμης ενέργειας στο επίκεντρο της αντιμετώπισης τόσο της COVID-19, όσο και της κλιματικής αλλαγής.

Πληροφορίες: https://sdg.iisd.org/news/secretary-generals-sdg-progress-report-recaps-pandemic-impacts-on-17-global-goals/

Scroll to Top