Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για το Nερό 2023, Παράλληλη Εκδήλωση με Θέμα «Διαχείριση από την Πηγή ως την Θάλασσα», 23 Μαρτίου 2023

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Νερό 2023, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας διοργανώνει παράπλευρη εκδήλωση με αντικείμενο την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την Διαχείριση από την Πηγή ως την Θάλασσα, για την επίτευξη πολλαπλών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η εκδήλωση, με τίτλο «Συνεργασία από την Πηγή ως την Θάλασσα: μια αλλαγή παραδείγματος για ολόκληρο τον κύκλο του νερού» (“Source-to-Sea collaboration: a game changer for the whole water cycle”), θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου, από τις 17:00 έως τις 18:15 μ.μ. (τοπική ώρα Νέας Υόρκης), εντός της έδρας του ΟΗΕ, Αίθουσα παραλλήλων εκδηλώσεων 8 (side-event room 8).

Η Διαχείριση από την Πηγή ως την Θάλασσα είναι μια ολιστική προσέγγιση που επεκτείνει το πεδίο δράσης πέρα από τομεακά και διοικητικά όρια, με στόχο την εξισορρόπηση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προτεραιοτήτων. Η Διαχείριση από την Πηγή ως την Θάλασσα αναγνωρίζει τους δεσμούς μεταξύ χερσαίων υδάτων και παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και φέρνει σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό να εξασφαλιστούν υγιή οικοσυστήματα, ανθεκτικές κοινωνίες και βιώσιμες λύσεις μακράς διαρκείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα ενημερώσουμε για περιπτώσεις όπου αυτή η προσέγγιση έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορες περιοχές του κόσμου και θα παρουσιάσουμε διδάγματα και ιστορίες επιτυχίας, καθώς και εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν και λύσεις που δόθηκαν.
Οι διασυνδέσεις μεταξύ της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (Integrated Water Resources Management – IWRM), της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (Integrated Coastal Zone Management -ICZM), των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Marine Protected Areas – MPAs), της προστασίας των υγροτόπων και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Maritime Spatial Planning MSP) θα επισημανθούν επίσης ως στοιχεία της ολοκληρωμένης Διαχείρισης από την Πηγή ως την Θάλασσα. Θα τονιστεί επίσης η σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, η Δεκαετία της Επιστήμης των Ωκεανών του ΟΗΕ (UN Decade of Ocean Science) και το Πρόγραμμα Υγιείς Ποταμοί, Υγιείς Ωκεανοί (Healthy Rivers, Healthy Ocean Programme) μπορούν να παρέχουν ένα πλαίσιο για δράση από την Πηγή ως την Θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της παράλληλης εκδήλωσης η οποία θα συνεχίσει να ενημερώνεται. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση με live streaming εδώ

Scroll to Top