Αποστολή 4 Γεννητριών, Προσφορά της Εταιρείας ΔΕΣΦΑ, στην Ουκρανία, 17 Μαρτίου 2023

Στις 17 Μαρτίου τ.ε. ολοκληρώθηκε η αποστολή 4 γεννητριών με τα παρελκόμενα τους, προσφορά της εταιρείας ΔΕΣΦΑ, στην Ουκρανία.

Η αποστολή συντονίστηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πραγματοποιήθηκε μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τη Γραμματεία Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community Secretariat).

Οι γεννήτριες μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο συγκέντρωσης υλικών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Ρουμανία και από εκεί, με μέριμνα της Γραμματείας Ενεργειακής Κοινότητας, μεταφέρθηκαν στον τελικό προορισμό τους στην Ουκρανία.

Η αξία των 4 γεννητριών με τα παρελκόμενα τους ανέρχεται στις 47.900,00 €. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότησε το μεταφορικό κόστος έως τον ειδικό χώρο συγκέντρωσης υλικών.

Scroll to Top