Συμβουλευτικός Οδηγός Οργανισμού «Ukraine Invest» για Ενδιαφερόμενους Επενδυτές

Ο κρατικός οργανισμός της Ουκρανίας «Ukraine Invest» έχει αναρτήσει συμβουλευτικό οδηγό για ενδιαφερόμενους επενδυτές στον οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες για τους επιμέρους τομείς της ουκρανικής οικονομίας. Τέτοιοι τομείς είναι ο αγροδιατροφικός, η ενέργεια, η βαριά βιομηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, η πληροφορική και επικοινωνία, οι υποδομές, οι μεταφορές, η υγεία και η φαρμακοβιομηχανία.

Επιπλέον ο οργανισμός «Ukraine Invest» έχει αναρτήσει πληροφορίες για επιμέρους περιφέρειες της χώρας.
Αναλυτικότερα:

  • Οδηγός οργανισμού «Ukraine Invest» για ενδιαφερόμενους επενδυτές
  • Πληροφορίες οργανισμού «Ukraine Invest» για περιφέρεια Vinnytsia
  • Πληροφορίες οργανισμού «Ukraine Invest» για περιφέρεια Odesa
  • Πληροφορίες οργανισμού «Ukraine Invest» για περιφέρεια Mykolaiv
  • Πληροφορίες οργανισμού «Ukraine Invest» για περιφέρεια Kirovohrad
  • Πληροφορίες οργανισμού «Ukraine Invest» για περιφέρεια Kherson
  • Επικοινωνία με οργανισμό «Ukraine Invest»
Scroll to Top